fredag, september 29, 2023
FalkenbergKontaktuppgifterUtvecklingsenhetUtvecklingsledare

Kontaktuppgifter i Falkenberg

Den 2 mars 2015 började jag arbeta som utvecklingsledare för Falkenbergs kommun.

Länk till Falkenbergs kommun

I augusti 2015 bildades en ny Utvecklingsenhet där jag ingår.

Utvecklingsenheten kommer främst att fungera som ett stabsstöd för kommunchefen och den övergripande tjänstemannaledningen med fokus på den nya styrmodell som kommunen kommer införa under nästa år. Den nya styrningen innebär bland annat att kommunen får fyra övergripande utvecklingsmål som inkluderar bolag och förbund samt ett helt nytt sätt att jobba.

Den nya utvecklingsenheten är en av många organisationsstärkande insatser som Falkenbergs kommun gör för att möta alla de krav och förväntningar som finns på kommunen, både externt och internt.