Kontaktuppgifter i Falkenberg

Den 2 mars 2015 började jag arbeta som utvecklingsledare för Falkenbergs kommun.
I tjänsten når ni mig på:
Kontoret: 0346-88 5034
Mobil: 076-49 62 123
Epost: Gunnar.Bengtsson@Falkenberg.se

Länk till Falkenbergs kommun

I augusti 2015 bildades en ny Utvecklingsenhet där jag ingår.

Utvecklingsenheten kommer främst att fungera som ett stabsstöd för kommunchefen och den övergripande tjänstemannaledningen med fokus på den nya styrmodell som kommunen kommer införa under nästa år. Den nya styrningen innebär bland annat att kommunen får fyra övergripande utvecklingsmål som inkluderar bolag och förbund samt ett helt nytt sätt att jobba.

Den nya utvecklingsenheten är en av många organisationsstärkande insatser som Falkenbergs kommun gör för att möta alla de krav och förväntningar som finns på kommunen, både externt och internt.

Läs mer om Utvecklingsenheten i Falkenbergs kommun