Beroenden mellan olika projekt

I organisationer där man har många projekt aktiva samtidigt, kanske huvudprojekt och en rad delprojekt, då finns det alltid en mängd beroenden mellan dessa projekt. Svårigheten och den ständiga utmaningen för alla som arbetar med komplexa projekt är att kunna förstå hur de många olika delarna förhåller sig till varandra. Hittills hanterar vi det genom att lösa problemen under genomförandet. Hur kan vi redan i planeringsstadiet hantera s.k. komplexa system på ett metodiskt sätt?

I mitt dagliga arbete på Region Halland har vi etablerat ett samarbete och startat ett forskningsprojekt med Högskolan i Halmstad. Richard Grönevall forskar och Mike Danilovic har erfarenhet av komplexa projekt inom bilindustrin, flygplan och organiseringen av flygplatser. Hur kan komplexa projekt hanteras med hjälp av matrisoptimering, s.k. DSM metodik? Metodiken kan användas för alla typer av komponenter som har inbördes beroenden till varandra och som du vill skapa struktur i.

Vi kommer att tillämpa denna metodik i workshops med Region Halland och de sex halländska kommunerna i samverkansprojekt där det finns många beroenden. Högskolan ska tillämpa DSM metodiken för att skapa en programstruktur för alla de olika projekten. Mer om detta senare ……