Svenska ProjektAkademien

Svenska projektakademin

Vad gör Projektakademien?
Svenska Projektakademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Akademien är sedan 1994 en mötesplats för personer med hög kompetens inom ämnesområdet projektledning. Ledamöterna, som är tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor, är förvissade om att det går att göra företag och förvaltningar effektivare genom att starkare utveckla projekttänkandet.

Läs mer på Svenska Projektakademiens hemsida.

Projektakademien utser varje år årets projektledare.
2015 utsågs Per Rydberg till årets projektledare, den projektledaren som vände Projekt Hallandsås från fiasko till succé! Utdrag från motiveringen:

”Genom målstyrning och effektiv delegering men även genom att visa på nyttan med ett aktivt lärande, ett lärande som legat till grund för nödvändiga strategiska beslut under projekttiden. Per har verkat för en stor öppenhet mot omgivningen, vilket lett till ett ökat förtroende för både projektet och Trafikverket i stort.”

Läs hela artikeln på Projektakademiens hemsida.