Svenska Projektakademiens uppsatspris 2018

I Svenska Projektakademiens årliga uppsatstävling har inför 2018 års pris inkommit nio uppsatser från inte mindre än sex olika lärosäten.

Juryn har enats om en vinnande uppsats av Viktoria Nacsa och Sandra Wennesjö vid Umeå Universitet.

Uppsatsens titel:
”Varning för scope creep: Okontrollerade ändringar i projekt ur den externa projektledarens perspektiv”.

Uppsatsen tar sig an ett klassiskt projektledningsproblem från en delvis ny vinkel; hur fenomenet upplevs av projektledare i termer av stress och hur stress kan hanteras. Man grundar analysen i en mycket gedigen teoretisk genomgång av fenomenet som sådan och kring hur stress och coping kan studeras i anslutning till detta.

En slutsats av dialogen är att termen scope creep används lite slarvigt och att pristagarnas definition är klargörande ”En ändring, i form av en utökning av projektets omfattning som sker utan att kostnader, tids och kvalitetsmål anpassas därefter”.

Priset delades ut på Projektakademiens årssammankomst där Viktoria och Sandra presenterade deras arbete och resultat.

Ett par länkar där du kan läsa mer om vinnarnas uppsats och en mer utförlig motivering till vinsten. Du kan också ladda ned uppsatsen.

Läs mer om Svenska Projektakademiens uppsatspris 2018

Hämta som PDF: Varning-för-scope-creep