2020FolkuniversitetProjektledareUtbildning

Folkuniversitets kurser i projektledning

Folkuniversitet anordnar kurser i Projektledning, här ett exempel på en Grundläggande kurs.

Kursen ger deltagaren en förståelse för vad det innebär att arbeta som projektledare och att kunna leda och utnyttja resurserna i ett projekt på ett optimalt sätt.

På den kursen tar man fasta på de strukturer och verktyg som man normalt använder i projektarbete och dels på utvecklingen av ett målstyrt och motiverande ledarskap. Momenten projektledning och allmänt ledarskap varvas under kursen.

Läs mer på folkuniversitetet.se