CPM – den kritiska linjen

Ett ämnesområde som också kanske ska beskrivas på dessa sidor är CPM. Critical Path Method, är en metod inom projektledning för att uppskatta den tid det tar för ett projekt att genomföras genom att finna den aktivitetsföljd där alla aktiviteter är beroende av den föregående utan något tidsglapp. Denna aktivitetsföljd kallas den kritiska linjen och aktiviteterna inom denna kräver extra uppmärksamhet för att projektets totala tidsram skall hållas.

CPM är en traditionell planeringsteknik som varit i bruk sedan 1950.

Läs mer om den kritiska linjen