Den kritiska linjen

För att planera projekt och avsluta projekt i tid, då finns en metod som heter den kritiska linjen. Här får du en kortfattad beskrivning.

Kritiska linjen är en vedertagen metod inom projektledning för att uppskatta den tid det tar för ett projekt att genomföras genom att finna den aktivitetsföljd där alla aktiviteter är beroende av den föregående utan något tidsglapp. Denna aktivitetsföljd kallas den kritiska linjen och aktiviteterna inom denna kräver extra uppmärksamhet för att projektets totala tidsram skall hållas.

Med andra ord, vad är det som egentligen bestämmer längden på ett projekt? Svaret är projektets kritiska linje, dvs den serie av aktiviteter (eller en enskild aktivitet) som bestämmer projektets beräknade slutdatum. Att vara särskilt uppmärksam på aktiviteterna på den kritiska linjen och de resurser som tilldelas till dem kan hjälpa dig att slutföra projektet i tid.

Den kritiska linjen är den serie aktiviteter (eller enskilda aktiviteter) som bestämmer projektets beräknade slutdatum. Det innebär att då den sista aktiviteten på den kritiska linjen är klar är projektet klart.

kritiska linjen

Genom att känna till och följa upp den kritiska linjen för projektet samt de resurser som är tilldelade kritiska aktiviteter kan du bestämma vilka aktiviteter som kan påverka projektets slutdatum och om projektet kommer att avslutas i tid.

Aktivitetsserierna hänger oftast ihop med aktivitetssamband. Även om det förmodligen finns många sådana aktivitetsnätverk i projektplanen, utgörs projektets kritiska linje av det nätverk som avslutas sist.

Observera att den kritiska linjen kan skilja sig från en aktivitetsserie till en annan i takt med att schemat fortlöper. Den kritiska linjen kan ändras i takt med att kritiska aktiviteter avslutas eller att aktiviteter i andra aktivitetsserier försenas. Det finns alltid en övergripande kritisk linje för projektschemat. Den nya kritiska linjen kan då bli en aktivitetsserie som du kan följa upp närmare för att säkerställa önskade slutdatum.

Se ett exempel kritiska linjen förklarat på Produktivitesbloggen

Den engelska benämningen är CPM, Critical Path Method.