Vad är ett Gantt-schema?

Ofta i projektsammanhang omnämns Gantt-schema och flera personer har undrat vad detta är.

Ett Gantt-schema, heter på engelska Gantt chart, är en typ av flödesschema som används i projektledning för att beskriva olika faser. Det är en grafisk illustration av projektets eller ett programs fortgång och visar beroenden mellan olika projektdelar eller -faser.

Jag har därför publicerat en speciell sida under
Projektverktyg : Andra verktyg : Gantt-schema