Därför har vi en gemensam projektmodell

I företag, organisationer, landsting och kommuner är en viktig grundbult i projektledning att man har en gemensam projektmodell. Kungsbacka kommun uttrycker sig så här:

För att underlätta för alla som arbetar med projekt har vi tagit fram en gemensam projektmodell för Kungsbacka kommun. Den är tänkt att fungera som ett ramverk för dig som driver projekt. Men den fungerar också som ett stöd för alla andra som deltar i projektarbetet. Oavsett om du beställer, leder eller är inhyrd under en kort period så hoppas vi denna projektmodell bidrar till att alla vet vad de kan förvänta sig, både av sig själv och av andra.

När vi får ett gemensamt språkbruk och ett gemensamt arbetssätt skapar det i förlängningen mer trygghet i själva genomförandet, och vi kan alla koncentrera oss på innehållet.

Länk för att se Kungsbacka kommuns projektmodell.