Webforum

Webforum är ett brett projektverktyg som stödjer planering, genomförande och uppföljning av projekt samt förvaltningsskeden. Verktyget stödjer både ledningens behov av information och styrning samt projektgruppens samverkansbehov. Webforum är en webbtjänst, dvs en molntjänst, ingen installation krävs, utan man kan vara igång direkt.

Verktyget har ett speciellt fokus på dokumentintensiva projekt med flera avancerade funktioner för t ex ritningshantering som ger en överblick även när ett projekt består av tiotusentals dokument. Vill man inte ha de avancerade funktionerna så kan de döljas.

Det finns ett integrerat beslutsstöds inklusive ett grafiskt verktyg, som gör det möjligt att vända och vrida på information för att skapa egna rapporter på projektkontorsnivå och ned till detaljerad uppföljning av resurser och aktiviteter i tid och pengar.

Övergripande funktioner:

 • Dokumenthantering med versionshantering, metadatahantering, ritningshantering, viewer
 • Projektplanering (WBS, GANTT, budget, utfall, prognos, statusrapportering, flexfälthantering)
 • Projektkontor/portföljhantering
 • Resursplanering i och mellan projekt (bokning, budget, utfall, prognos)
 • Projektuppföljning inklusive beslutsstöd/rapportmotor
 • Ärendehantering inklusive grafisk analys
 • Riskhantering
 • Diskussionsforum
 • Att-göra listor (arbetsuppgifter)
 • Kalender
 • Kontakter samt möjlighet att skicka e-post och SMS
 • Webbpublicering
 • Adminmodul med användare, grupper, API, säkerhetsnivåer som t ex tvåfaktorsautenticering, SAML
 • Mobilt gränssnitt

Nedan visas några skärmbilder.

webforum_1

 

webforum_resursbokning

 

webforum_projektkontor

Utöver Webforums två standardprodukter Webforum Teamwork och Webforum Project finns nu även Webforum Professional – en skräddarsydd tjänst, med extra höga krav på säkerhet, avancerad dokumenthantering eller integration med andra system. I Webforum Professional väljer man de extra funktioner man behöver.


Klicka för att läsa mer om funktionerna.

Klicka för att boka en demo av Webforum.