söndag, december 10, 2023

Gantt-project

Gantt-project är ett gratis verktyg som man kan hämta och installera på datorn.

Så här kan det se ut:
gantt-project

Egenskaper för aktivitet hanteras i separat fönster:

egenskaper

 
Resurser knyts till aktiviteterna. Resurserna visas i separat fönster:

resurs

Se en instruktionsvideo:

Läs mer och hämta program för installation:
www.ganttproject.biz