fredag, september 29, 2023

Stratsys projekt

Stratsys allmänt är kända för att utveckla ett bra verktyg till verksamhetsuppföljning.

Numera finns också projekthantering i Stratsys plattform. Genom Stratsys projekt får man ett värdefullt stöd i strategiskt planering, operativt genomförande och uppföljning av projekten.

Stratsys projekt ger en bra översikt på projekt knutna till strategiska planer såväl som helt fristående projekt som pågår under en kortare period. Det är enkelt att följa vilka projekt som är inplanerade, se status för pågående projekt, och utvärdera hur det gått med avslutade projekt.

Nedan visas några exempel.

Tidsplaner för projekten hanteras enkelt i ett Gantt-schema.
Stratsys_workloadreport_feature

 

Aktiviteter i projekten kommenteras löpande och det är enkelt för alla att följa status.
Stratsys_projekt

Projektutvärderingar gör det enkelt att följa upp och analysera genomförda projekt.
Stratsys_projekt_2

 

Här visas en slutrapport av ett projekt i Wordformat.
Stratsys_projekt_3

Läs mer om Stratsys projektmodul.