Boktips ”Projekt för chefer”

Jag har läst boken ”PROJEKT FÖR CHEFER”.

Den ökande projektverksamheten påverkar alla företag och organisationer och dess chefer och ledare. Chefen ska vara med och tillsätta projektledare och projektmedarbetare, tvingas avstå en medarbetare som i stället ska jobba i ett projekt och chefen kanske själv ska vara projektledare under en tid. Som chef måste man också ingå i styr- och referensgrupper, vara beställare och kanske upphandla externa projektresurser, samtidigt som verksamheten och medarbetarna ska utvecklas.

Som en av de första böckerna i sitt slag tar den här boken sin utgångspunkt i ett tidigare försummat område, nämligen chefens olika roller och förhållande till projekt. Den är därmed angelägen för alla som är eller kommer att vara chefer i olika verksamheter.

Läs mer om boken ”Projekt för chefer”/