Projektforum i Norden

Jag är medlem i Projektforum och är certifierad projektledare via Projektforum.

Lite mer information om Projektforum…. de samarbetar i Norden och är en del av NORDNET, exempelvis anordnas varje år konferensen NORDNET, som turnerar mellan de fem nordiska länderna.
Via NORDNET samordnas arrangemang och föreningarna har en gemensam utveckling av material för certifiering enligt IPMA.

Läs mer:

Norge: Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP)


Danmark: Dansk Projektledelse


Finland: Project Management Association Finland (PMAF)


Island: Project Management Association of Iceland