Region Hallands projektmodell

Region Halland har uppdaterat eller omorganiserat sina webbsidor och det innebär att om du har sparat länkar/genvägar/favoriter så är det inte säkert att dina gamla fungerar.
Här kommer uppdaterade länkar.

Region Hallands projektstyrningsmodell
http://www.regionhalland.se/om-region-halland/organisation/region-hallands-projektstyrningsmodell/

Projektstyrningsmodell (beställa häfte, ladda ner PDF)
http://www.regionhalland.se/sidhuvud/bestall-ladda-ner/om-region-halland/mal-strategier-policy-och-riktlinjer-/overgripande-dokument-/projektstyrningsmodell/

Mallar i projektstyrningsmodellen
http://www.regionhalland.se/om-region-halland/organisation/region-hallands-projektstyrningsmodell/mallar/