Region Hallands projektmodell

Region Halland har uppdaterat eller omorganiserat sina webbsidor och det innebär att om du har sparat länkar/genvägar/favoriter så är det inte säkert att dina gamla fungerar.
Här kommer uppdaterade länkar.

Läs om Region Hallands projektstyrningsmodell och dokumentmallar:
https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/stod-och-finansiering/projektmedel/region-hallands-projektstyrningsmodell/

Ladda ner modellen som PDF
Projektmodell.pdf

Projektstyrningsmodell att beställa som ett häfte:
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/patientinformation/broschyrer-och-rapporter-bestall-eller-ladda-ner/#projektstyrning