söndag, december 10, 2023
CertifieringIPMAPMI

Certifieringar

Jag har tidigare skrivit om certifiering allmänt och om min egen certifiering, men man kan gärna informera på nytt om hur viktigt det är med certifiering. Speciellt när det är ett nytt år och du kanske har en tanke eller ett nyårslöfte att certifiera dig.

Projektledarcertifiering
Både internationellt och i Sverige har intresset för certifiering av projektledare ökat. Det har lett till att det finns en rad olika certifieringar för projektledare på marknaden. Jag beskriver här kortfattat om IPMA- och PMI-certifiering.

IPMA ELLER PMI?
Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. Men hur fungerar det och vilken certifiering ska du välja?
Robert Ek, Senior Consultant på Wenell Management, är både certifierad senior projektledare (IPMA B) och certifierad Project Management Professional (PMI PMP). Robert ger några råd och tips:

5 fördelar med en certifiering

  • Du får ett bevis på din professionella kompetens och erfarenhet.
  • Du ökar ditt värde på arbetsmarknaden.
  • Du skapar möjligheter för fortsatt karriärutveckling.
  • Du ökar din egen och din organisations trovärdighet.
  • Du lär dig en global nomenklatur för projektledning.

Att certifiera sig underlättar granskningen av dig, innan du får ett nytt projektledaruppdrag. Du har låtit en oberoende part validera din erfarenhet och kompetens. Man ser allt oftare i platsannonser att det krävs eller är meriterande att du som projektledare är certifierad inom projektområdet.

Det finns till och med de arbetsgivare som har en automatisk bevakning på jobbsökarsajter med nyckelord som till exempel IPMA eller PMI på jakt efter certifierade projektledare. Förutom att du gör dig mer attraktiv som projektledare, ger en certifiering även dig en hel del insikter i vilka förbättrings- och utvecklingsområden du har inom projektområdet. Det kan vara en bra input i din egen utvecklingsplan.

Certifiering enligt PMI
Project Management Institute, PMI som har sitt huvudsäte i USA och har certifierat projektledare i 20 år. Omkring 500.000 personer har certifierat sig enligt denna standard och kan kalla sig Project Management Professional (PMP). I Sverige finns ca 1.100 certifierade projektledare. PMP®-certifikatet är ett internationellt erkänt bevis på god kompetens inom projektledning. För att få titeln PMP® krävs att du uppfyller krav på erfarenhet och utbildning samt blir godkänd på PMP®-examinationen.

Läs mer om PMI-certifiering:
www.pmi-se.org/Certifiering
www.pmi-se.org/Certifiering/PMP

Wenell har bra kurser inför PMI-certifiering
www.wenell.se/kurser/

Certifiering enligt IPMA
Under 2002 infördes i Sverige en ny certifiering som utvecklats av IPMA, International Project Management Association. IPMA är en internationell organisation med ett femtiotal nationella medlemsorganisationer, som t ex föreningen Svenskt Projektforum, och har totalt över 50.000 medlemmar. IPMA arbetar aktivt för att främja och utveckla projekt som arbetsform. Varje år certifieras ca 16.000 projektledare över hela världen enligt IPMAs certifieringssystem.

IPMA:s kompetenskrav i certifieringen utgår också från en standard, Kompetens i Projektledning (KiP) som är en skandinavisk anpassning till den internationella motsvarigheten IPMA Competence Baseline. KiP:en utgör en referensram för utvärdering av kompetens i projektledning. Den är ingen lärobok utan anger krav på kompetens för projektledare. Kunskapen kan alltså inhämtas från valfria källor, bara kompetenskraven är uppfyllda.

IPMA fokuserar mer på erfarenheter, beteendekompetens och reflektion. Det kräver att du fyller i fler blanketter och lägger mer tid på självutvärdering och reflektion.

Läs mer om IPMA-certifiering:
projektforum.se/certifiering/

 

Se också mina tidigare sidor och artiklar om certifiering: