Certifiering

Jag vill påminna om vikten av att som projektledare faktiskt stärka och verifiera sin kompetens genom att certifiera sig. Jag rekommenderar IPMA-certifiering som kan genomföras via Svenskt Projektforum.

Svenskt Projektforums IPMA-certifiering är en validering av din aktuella kompetens. Genom en certifiering får du som projektledare, programledare och portföljledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer av projekt.

IPMA är förkortning för International Project Management Association, en internationell samarbetsorganisation för nationella projektledarföreningar. Svenskt Projektforum representerar IPMA i Sverige. IPMA’s internationella certifieringsprogram finns på 4 nivåer och är en internationell ledarskapscertifiering för yrkesaktiva inom projektområdet.

Läs mer på Svenskt Projektforums sidor om IPMA-certifiering