Polisprojekt

En gammal nyhet men ändå av intresse…….
När Svenska ProjektAkademien 2010 skulle utse Årets Projektledare valde man bland tre mycket kvalificerade
”finalister” däribland Olle Lundin, ledare för Rikspolisstyrelsens projekt ”Brott i nära relationer”, som fick en delade andraplats.

Läs ett utdrag ur ProjektVärlden nr 2 från 2011 sida 18-20 ”Polisprojektet” som handlar om Olle Lundin och att polisen har
infört projektmodellen PROPS.
Polisprojektet (utdrag ur ProjektVärlden nr 2-11)

Rikspolisstyrelsen använder projektstyrningsmodellen PROPS (Projektet för projektstyrning), som länge var en av de mest använda projektstyrningsmodellerna inom olika branscher.
Läs en rapport från Statskontoret:
Styrning av polisens verksamhet (Statskontoret) 2013-23