Omorganisering och flytt

Regionkontoret inom Region Halland omorganiserade i december 2014.
Exempelvis försvann vid nyår helt och hållet den organisation som jag tillhört Utvecklingscentrum och därmed även vår avdelning ”Program och projektstöd”.
Personalen flyttades till andra delar i Region Halland och några blev varslade.

Vi på Utvecklingscentrum hade våra lokaler vid Laholmsvägen med
adress: Kristian IV:s väg 1 precis jämte Trade Center vid Högskolan i Halmstad.

Flyttlasset gick den 5 december 2014.
Vi flyttade in på Södravägen 9 i Halmstad måndagen 8 december 2014.