Modell i Falkenbergs kommun

Nu har även Falkenbergs kommun börjat införa en gemensam projektstyrningsmodell. Kommunchefen Rolf Landholm har i samråd med alla förvaltningscheferna beslutat att införa projektstyrningsmodellen som har sitt ursprung i Region Halland. Visa anpassningar kommer att göras för kommunen och en lightversion kommer att tas fram för mindre projekt.

RegionHallandsprojektstyrningsmodell