Projekt i Halland

I Halland pågår en rad stora och intressanta projekt. Trafikverket är ju en stor aktör som driver många projekt. Nedanstående bild visar väg- och järnvägsprojekt i Halland och är hämtad från Trafikverkets översikt.

projekt_i_halland

Läs mer om Trafikverkets projekt i Halland.

En viktig satsning i Halland handlar om utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår genom Varberg och är det i särklass viktigaste projektet i Halland. Enkelspåret i Varberg på sju kilometer drar ner kapaciteten för person- och godstrafik och är inte enbart ett problem för Halland utan är även av stor betydelse för hela stråket Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Det är även mycket angeläget att arbeta bort flaskhalsar på Västkustbanan såväl norr som söder om Halland.

Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut för deletappen genom Varberg. Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är ju en av de viktigaste järnvägarna i Sverige. Utbyggnaden till dubbelspår har pågått i många år och idag är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd.

I denna satsning ingår också att bygga en järnvägstunnel under Varberg som en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund.
Läs mer om Varbergstunneln. Det handlar om dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg, en 3 km lång tunnel, en ny station och en ny godsbangård. Planläggning och projektering sker 2013-2018. Byggtid är planerad 2019-2024 till en totalkostnad på ca 3 miljarder kr.

Trafikverket har huvudansvaret men det innebär också lokalt arbete att driva projektet med förankring hos invånarna i Varberg.
Läs mer på Varbergs kommun.

Nedanstående översikt över planering och projektering i närtid är hämtad från Informationsblad om Varbergstunneln.

projekt_Varbergstunneln

Mer info via Trafikverket om tunneln

Projektledare i Varbergs kommun är Jan Bengtsson på Samhällsutvecklingskontoret.

Nedan visas översiktlig karta för dubbelspårig järnväg och tunnel.

Dubbelspar_karta_Varberg

En viktig aktör för satsningar i Halland är Region Halland.

Hämta dokumentet Regional infrastrukturplan för Halland 2014–2025.

RH infrastrukturplan 2018-2029

Hämta dokumentet Regional infrastrukturplan för Halland 2018-2029.