Projektmognad i Regioner och Landsting

Baseline Management mäter kontinuerligt projektmognaden både på nationell nivå i Sverige och som kundanpassade uppdrag. En mognadsanalys kan exempelvis ge en intressent bild av hur olika projektchefer, projektledare och styrgruppsmedlemmar ser på sin organisations förmåga att genomföra projekt.

Under hösten 2013 gjordes projektmognadsmätning för Regioner och Landsting.

Projektmognadsindex