Årets Projektledare 2018

Jonas Anund Vogel, på Kungl Tekniska Högskolan (KTH Live-in-Lab)
har av Projektakademien tilldelats priset: Årets Projektledare 2018.

Att ta fram en forskningsplattform som sammanför företag, forskare, myndigheter och civilsamhälle i gemensamma tester och utvecklingsprojekt för byggbranschen, KTH Live-In-Lab,
har årets projektledare Jonas Anund Vogel lett från start till drifttagning.

Några ord om Svenska ProjektAkademien:
Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.

”Jonas är en reflekterande, uthållig, målfokuserad och ödmjuk person som drivs av en vision och vill något större.” skriver Svenska Projektakademien.

Läs hela artikeln om deras motivering här på ProjektAkademin.

Hämta artikeln som den PDF.