Samspelet med beställaren

Många vittnar om hur viktigt samspelet är med Projektbeställaren är, men att det ibland inte fungerar som det borde. En orsak som ofta lyfts fram är att man upplever att det saknas förståelse för hur detta samspel ska fungera och efterlyser speciella utbildningar för Projektbeställare och Styrgruppsmedlemmar.

Tillhör du dem som tycker att samspelet med din Projektbeställare/Styrgrupp skulle kunna bli bättre? Då kan du kanske tipsa om att det nu går att vässa den kompetensen.

Rätt stöd till projektet är avgörande!

Framgångsrika projekt kan efteråt ofta uppvisa ett väl fungerande samspel mellan projektbeställare och projektledare.

Som ytterst ansvarig för projektet och för att projektledare och projektgrupp ska ges rätt förutsättningar och stöd, har projektbeställaren och styrgruppen en nyckelroll. Förmågan att klara den svåra balansen mellan att styra när situationen kräver det och att stödja när det behövs är många gånger avgörande.

Wenell har en lämplig utbildning läs mer: Styra och stödja projekt

Utbildningen syftar till att ge ledningspersonal djupare förståelse för styrgruppsarbete samt för beställarrollen och dess betydelse. Med kunskaper från denna kurs får deltagarna större möjligheter att utveckla sin organisations förmåga att driva projekt.
Målet är att ge deltagarna:

  • förståelse för rollen som styrgruppsmedlem och projektbeställare
  • verktyg att använda i beställararbetet
  • kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning
  • självförtroende i rollen som projektbeställare/styrgruppsmedlem