PROMPT blev PRINCE

På 1970-talet utvecklades PROMPT, för att säkerställa att de brittiska skattebetalarna inte skulle behöva finansiera flera olika projektmodeller för offentliga IT-projekt. Den fungerade så bra att flera som bytte jobb och gick från offentliga IT-projekt till privata initiativ valde att använda modellen även där.

Då valde man att öppna upp metoden och göra den mer generisk, och det var då man döpte om den till PRINCE. De som var vana att använda den, valde att använda delar av metoden även för projekt som inte var rena IT-projekt och 1989 valde man att göra metoden ännu mer generisk, för att fungera för alla typer av projekt. I samband med det valde man också att döpa om den till PRINCE2.

Ambitionen är att den ska vara kostnadsfri och fri att använda för alla. Det finns 26 ledningsprodukter (mallar och checklistor) som är fria för alla att ladda ner och använda. Mallarna finns både på engelska och svenska, se https://www.prince2.se/mallar/

Läs mer om PRINCE2