PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) är en processbaserad metod för projektledning. Metoden är skalbar och lätt att skräddarsy för hantering av alla typer av projekt. Metoden är de-facto standard för projektledning i Storbritannien och praktiseras i hela världen.

Varje år certifieras ca 65 000 projektledare över hela världen enligt PRINCE2’s certifieringssystem

Certifieringen görs i två nivåer: Foundation och Practitioner. Foundationnivån behåller du sedan för resten av livet. På Practitionernivån behöver du inom fem år recertifiera dig. Re-certifieringen är betydligt mindre omfattande än den första certifieringen. PRINCE2 är licensfri och fri att använda. Det finns alltså inga kostnader förknippade med att behålla sin certifiering.

Den fortsatta internationella utvecklingen av PRINCE-certifieringar, -utbildningar och kursmaterial bidrar väsentligt till PRINCE2´s utveckling till en verkligt internationell standard. Fler och fler har möjlighet att dra nytta av de utbildningar och certifieringar som finns tillgängliga över hela världen.

Idag är över 1 200 000 PRINCE2-certifierade över hela världen, varav närmare 10 000 i Sverige (statistik från dec 2015).

Läs mer om PRINCE2 i Sverige

Läs mer om PRINCE2

PRINCE2 Foundation
Foundation är grundnivån i PRINCE2. Du får en introduktion till projektledning enligt PRINCE2s metodik. Denna nivå lämpar sig för alla som jobbar med projekt och som vill ha förståelse för roller, ansvarsområden och användning av PRINCE2.

PRINCE2 Foundation kan genomföras som självstudie med e-learning, testexamen och litteratur eller som klassrumskurs.

Examen Foundation
Detta är en nätbaserad examen som består av 75 flervalsfrågor som ska besvaras på 60 min på modersmål eller 75 min om man väljer ett annat språk. 50% rätt krävs för godkänt.

PRINCE2 Practitioner
PRINCE2 Practitioner är andra certifieringsnivån i PRINCE2 och förutsätter att man redan är certifierad i Foundation. Denna nivå är främst avsedd för personer med projektansvar, och har fokus på metodens processer, beståndsdelar och tekniker. PRINCE2 Practitioner genomförs som självstudie, e-learning med testexamen och litteratur eller som klassrumskurs.

Examen Practitioner
Examen görs som ett case med flervalsfrågor. Caset är uppbyggt med 8 frågeområden (till exempel Business Case). Inom varje frågeområde ska 10 delfrågor besvaras med hjälp av PRINCE2-manualen. Totalt kan man alltså få 80 poäng. För godkänt krävs 55% (44 rätt).

image004

PRINCE2 är ett registrerat varumärke som ägs av Axelos. Axelos är också certifieringsorgan, och samarbetar med Examination Institutes såsom APMG och PeopleCert. Dessa  ackrediterar ATOs (Accredited Training Organisations) på uppdrag av Axelos. För att få ta en PRINCE2-certifiering finns inga formella krav på förkunskaper inom projektledning. Däremot måste du gå en utbildning (e-learning eller klassrum) hos en ATO, för att få skriva certifieringen. I Sverige finns ett antal ATO:s, exempelvis Metier, Biner och Adding Value.

Axelos är samtidigt certifieringsorgan för OGC-familjen, såsom ITIL, MSP (Managing Successful Programmes).  AXELOS har också utvecklat PRINCE2 Agile® för att komplettera PRINCE2 projektledningsprocesser och -metoder med agila koncept och på så sätt erbjuda en komplett agile projektledningslösning.

Läs mer om Axelos