Projektverktygsdagen

Varje år genomför  Svenskt Projektforum ”Projektverktygsdagen”.
I år 2017 genomfördes Projektverktygsdagen tisdagen den 30 maj Odenplan 7a Stockholm.

Det är en mötesplats för projektledare och projektintressenter i alla branscher.

Det är en mässa,  seminarier med 4 parallella spår, workshops,  demos  och kundcase.

I år fokuserade man på de avgörande framgångsfaktorerna när det gäller att lyckas med projekt, förmågan att välja rätt metod, modell och verktyg för uppgiften och kunna tillämpa dem effektivt.

Deltagarna fick med sig flera användbara ”verktyg”, tillbaka till sin projektorganisation.

Dagen innebar seminarier och workshops inom ämnen som ledarskap och utveckling, kommunal projektförmåga – nyckeln till ökad medborgarnytta samt metod och modell.

Läs mer:

Läs på Projektverktygsdagen.se

Läs mer via Svenskt Projektforum