Projektmodell Helsingborg

Helsingborgs stad har en projektmodell som finns för att underlätta projektarbetet och skapa ett gemensamt arbetssätt i staden.

Projektmodellen delar in projekt i fem faser och innehåller information om vad man ska göra under respektive fas samt mallar som stöd i dokumentationen av projektet. Varje fas initieras av, och avslutas med, ett beslut i styrgruppen.

I modellen finns en rad enkla dokumentmallar

Helsingborg beställning av förstudie mall som PDF

Läs mer på Helsingborgs sidor