LeanFour

Georg Silber har nyligen hört av sig med positiva omdömen ”Jag gillar din hemsida med projektmetodik och verktyg”.

Georg är bland annat nätverksledare hos Dataföreningen Sverige inom nätverken Governance med projektkontor och Förändringsledningsnätverket, samt PMO nätverket i Svenskt Projektforum. Georg är också ofta anlitad för att hålla föreläsningar.

Georg berättade att det finns ytterligare en modell och ett verktyg: LeanFour™.

LeanFour™ P3 PSA Solution är en molntjänst för effektiv planering och uppföljning av tjänsteproduktion som bedrivs i projektform.

P3 står för projekt, program och portfölj.

PSA står för Professional Service Automation.

LeanFour™ innebär ett paradigmskifte från att planera individer mot en aktivitetsnedbrytning och vattenfall till att planera beläggning av resurser med närvaro i team och projekt. LeanFour™ sätter individen i centrum med starkt stöd för agila metoder och planering med Kanbanteknik. Alla funktioner är rollbaserade vilket gör att programmet blir väldigt enkelt att införa och använda.

Texten är hämtad från LeanFours sidor. Besök LeanFour.

 

Nedan visas ett exempel:

.