Projektmognaden i kommuner?

Alltmer verksamhet inom kommunerna sker i projektform. Arbetsformer och kompetens utvecklas kontinuerligt. De flesta kommuner satsar på utbildning, metoder och modeller. Men skapas verkligen medborgarnytta?

För att utforma en optimal projektverksamhet som ger en maximal nytta för hela kommunen bör ni vara överens om nuläget och hur ni skall satsa. Är ni en av Sveriges bästa kommuner?

Ett sätt att ta reda på er projekmognad är att göra projektmognadsanalys. Baseline Management genomför projektmognadsanalyser.

Vilka är då Baseline Management?
De som utgör kärnan i företaget Baseline är flitiga författare. De har gett ut många böcker inom projektledning och flera har blivit prisbelönade. En av de mer kända böckerna är: Projektledning av Bo Tonnquist. Boken Projektledning är idag ett standardverk och används av de flesta utbildningsföretag, högskolor och universitet. Boken Projektledning passar för alla som vill veta mer om projekt. Jag (Gunnar Bengtsson) kan på det varmaste rekommendera denna bok. Den är som en bibel för mig. En guldgruva.

Baseline har skapat en enkät. Besvara frågorna i deras enkät och ni får ett värde på er projektmognad.

Den 6 mars följer Baseline upp enkäten med en konferens kring kommunal projektförmåga och hur mognadsanalysen kan användas för att vidareutveckla er projektverksamhet. Baseline välkomnar er att delta i konferensen. Då kan ni även jämföra er med andra kommuner och hitta gemensamma möjligheter.

Klicka för att läsa mer om Baseline kommuner.