Skjuta på beslut i projekt

Ofta kan det var en fördel att skjuta på beslut i ett projekt.

Tommy Olin, som nu är VD och tidigare konsultchef på Wenell, redogör för varför vi ofta känner oss pressade att fatta beslut fastän vi inte behöver fatta beslutet än. Detta medför bland annat att vi kanske fattar beslut på felaktiga grunder eller prioriterar resurser mot helt fel aktiviteter.

Tommy ger i denna video värdefulla tips på hur detta kan undvikas och hur du kan skapa ”självdrag” från beställaren, istället för att ”trycka igenom” saker i projektet.