Vad är GROW?

GROWGROW-modellen är ett verktyg som används inom coachning och är ett sätt att hitta en väg från mål till handling.

Betydelsen är som det engelska ordet grow, att växa, vilket i det här fallet syftar till att få den som blir coachad att utvecklas och utnyttja sin inre potential bättre.

Grundmodellen av GROW infördes av John Whitmore men den finns sedan i flera olika tolkningar eller anpassningar.

G   Goal (Mål)
R   Reality (verklighet/nuläget)
O   Options (val, möjligheter)

men W kan tolkas på olika sätt:

W   When, Whom, Will (när, vem, vilja)
W   Wrap up (sammanfattning)
W   Way Forward (vägen framåt)

Läs mer på WiKipedia

GROW kan på engelska summeras så här:

Klicka för att visa bild i eget fönster