torsdag, april 25, 2024
2016GruppcoachningLedarskapMorgondagens Ledare

Grupp-coachning

Gruppcoachning allmänt

Gruppcoachning lämpar sig väl där man vill förbättra laganda, resultat och utveckling. Det kan vara inom ett företag, intressegrupper eller personer med liknande inriktning men kanske från olika företag. Exempelvis har gruppcoachning för företagare visat sig vara mycket effektiv.

Mycket av individuell coachning och coachning i grupp är lika. Det som väsentligt skiljer är möjligheten att få feedback från flera och ta del av varandras erfarenheter.

Genom gruppcoachning får man möjlighet att utvecklas tillsammans med andra människor. Man utgår ifrån varje deltagares unika situation och personliga längtan.

Att delta i en coachningsgrupp, innebär unika möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande. Man belyser olika situationer med frågor, speglingar, tydliggöranden och övningar.

Syftet är att få oss att bli medvetna om våra beteenden och mönster som hindrar oss att följa vår längtan och det som är viktigt för oss och hitta nya förhållningssätt för att utvecklas vidare mot sina mål.

”Olika individer berikar varandra – genom att skapa en helhet kommer gruppen nå längre”

Läs också om Morgondagens Ledare i Halland.