fredag, februari 23, 2024
2014MålSMARTSMARTA

SMARTA mål

SMARTA mål är ett sätt att konkretisera klientens målbild och fokusera energi för att nå dit klienten vill. Bokstäverna i ordet står för de olika delar som är viktiga när vi sätter mål. Beskrivningen är gjord i jag-form eftersom det är klienten som sätter målen.

S: Specifikt – exakt vad, vart vill jag nå?
Gör det så konkret som möjligt.

M: Mätbart – kvantitet, exempelvis antal, storlek.
Det gör att vi vet när vi har nått målet.

A: Attraktivt – målet ska kännas kul eller angeläget att nå.
Det är också viktigt att det är förankrat i mina visioner och drömmar, att det leder till sånt jag verkligen vill göra eller uppnå.

R: Realistiskt – det ska vara genomförbart.
Jag ska uppleva att det är rimligt för den tid, de pengar, den hälsa jag har, det stöd jag har runt mig och den kreativitet jag besitter.

T: Tidsbestämt – När ska målet vara nått?
Exakt datum är tydligare än ”någon gång i slutet på månaden”, och fungerar som ett ankare i verkligheten.

A: Accepterat – Målet ska vara accepterat av mig och de som berörs av målet.