torsdag, april 25, 2024
2016CoachingCoachningDiplomerad

Vad är coachning?

Ibland har coachning fått dåligt rykte, kanske pga att uttrycket används slarvigt. Vad är då coachning?

two dialog

Coachning är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser.

En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coachning hjälper individer / grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag.
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner.
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet.
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.

Det finns många lekmän som kallar sig coach. Om du ska agera som coach eller du vill bli coachad så anser jag att diplomerad eller certifierad coach är en viktig “varudeklaration”.

Läs på dessa sidor om: