onsdag, maj 22, 2024

Vad är coachning?

help
Coachning är en stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap.

Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor.

Coachning jämförs ofta med rådgivning, terapi, konsulting, men det är skillnader. Läs mer på sidan “Skillnader“.