fredag, februari 23, 2024

För vem?

personkemi
På frågan vem som behöver en coach så skulle jag vilja säga ALLA. Tänk att ha någon som reflekterar på mitt agerande, att få bekräftat att jag gör sådant jag tycker är bra, att få en spark i baken om jag skulle behöva det för att ta mig framåt. Alla personer som vill vidare i livet, för alla dessa passar en coach ypperligt.

I dagens organisationer har det blivit mycket vanligt att man utbildar interncoacher som ett stöd för sina medarbetare. Det finns givetvis en stor fördel med en interncoach. Dessa känner till organisationen och medarbetarna men man kan också stöta på nackdelar som bl.a. kan vara att man har en för nära relation till medarbetarna. Det kan vara svårt att öppna upp sig tillräckligt mycket för att nå det där sista steget i medarbetarens process. Interncoachen kan även bli ”färgad” av sin egen organisation. Interncoachen har förmodligen egna mål att uppnå och kanske missar att hålla sig fullt ut till medarbetarens egen agenda och utgå från dennes önskningar.

Vad du bör vara noga med är att känna att personkemin stämmer in mellan dig och din blivande coach. En del coacher erbjuder ett introduktionssamtal just för att du och coachen skall lära känna varandra. Coaching utgår från nuet och riktar sig mot framtiden. Man skall därför inte blanda ihop coaching med terapi. En coach har inte de kunskaper eller befogenheterna att utöva terapeutiska övningar om inte coachen har en gedigen utbildning för detta ändamål. En coach är inte heller en mentor eller en kurator.

Coachen talar inte om för dig hur du skall göra saker och ting. Coachen ser till att du själv hittar svaren till det du vill nå framgång inom. Din vilja till resultat är nyckeln till framgång. Det är coachens uppgift att se till att du hittar dessa nycklar och att vi tillsammans låser upp de dörrar som kan finnas stängda. Om du inte är redo att satsa på förändring, kommer du inte heller nå resultat.