torsdag, april 25, 2024

Certifiering

certifiering

Det finns idag flera organisationer som certifierar coacher.

 

Om du vill veta mer om certifiering, kommer här några länkar:
International Coach Federation (ICF)
International Coach Federation (ICF i Sverige)

European Mentoring and Coaching Council (EMCC)
International Coaching Community (ICC) .

De kvalitetskrav de olika organisationerna ställer skiljer sig i bland annat krav på antal utbildningstimmar, antal praktiktimmar och hur examinationen ser ut. I vissa fall måste coachen ha gått en utbildning för den organisation som utfärdar certifikatet.

ICF certifierar på tre nivåer idag

  • ACC (60 utbildningstimmar, 100 klienttimmar)
  • PCC (125 utbildningstimmar och 750 klienttimmar)
  • MCC (200 utbildningstimmar och 2500 klienttimmar).

2011-12-31 fanns det ca 500 certifierade ICF-coacher i Sverige, varav färre än 50 innehar PCC eller MCC-certifiering.