onsdag, juni 19, 2024
2016CoachningGruppcoachningLedarskapMorgondagens Ledare

Morgondagens Ledare

Under 2016 coachade jag 5 personer som deltog i Morgondagens Ledare. Detta var en stor och spännande utmaning för mig.

I Halland tillämpas ett koncept som heter Morgondagens Ledare, som är ett samverkansprogram mellan Halmstads kommun, Laholms kommun,  Varbergs kommun, Falkenbergs kommun och Hylte kommun samt Region Halland. Syftet är att identifiera och utveckla nya ledare.

ML-logo

I februari 2016 startade fjärde omgången av Morgondagens Ledare.

30 personer deltog under perioden februari till och med november 2016, i ett kvalificerat program på sammanlagt 20 dagar. Programmet går ut på att arbeta med att utveckla sin självkännedom och få kunskap inom offentlig organisation, styrning, ledarskap och grupputveckling med mera. Programmet består av regelbundna internatträffar, utbildningsdagar, skuggning av ledare och reflektionstillfällen genom självstyrda lärandegrupper. Tyngdpunkten i programmet sker i mindre lärandegrupper i syfte att medvetandegöra deltagarnas drivkrafter och personliga egenskaper inom ledarskap.

Jag vill på det varmaste rekommendera detta koncept!

Läs mer om programmet Morgondagens Ledare i Halland.
Läs om Grupp-coachning.