3 grundläggande tips

3 grundläggande tips för bättre coachning
Coachning har gått från modeord till etablerat begrepp inom ledarskap i Sverige. Samtidigt som det effektiva i coachning allt tydligare framgår, så inser många idag att coachning kräver färdigheter för att användas rätt som ledarverktyg.

Psykolog Maria Forsgren ger tre konkreta grundläggande tips för bättre coachning. Hon delar med sig av tre handfasta råd för att hamna rätt som ledare i sin coachning.

Färdigheterna och insikterna som Maria nämner tränas bland annat i Wenells kurs “Att coacha som ledare”.