fredag, juli 12, 2024
2014CoachingCoachning

Vad är coachning?

FrågorCoaching ellercoachning kommer ursprungligen från USA. I början använde man coachning mest inom idrottsvärlden. Med tiden insåg man att coachning även fungerade utmärkt inom organisationer och företag för att öka effektivitet och stärka målfokus.

Idag har även egenföretagare, entreprenörer, företagsledare och privatpersoner insett fördelar med att anlita en coach.

Coachning är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Coachens roll är att hjälpa personer eller grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer eller grupper att:

  • Fokusera på framtid och lösa problem alternativt finna nya uppslag.
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål eller visioner.
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet.
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.

Coachning bygger på engagemang. En förutsättning för coachning är att individen eller gruppen har en vilja, lust och önskan att utvecklas.