Undvika varför

Flera coachingböcker poägterar att man ska vara försiktig med frågeordet Varför.

“Varför” kan få fokuspersonen att gå i en försvarsställning.

Exempel på frågor med varför:

  • Varför gjorde du det?
  • Varför antar du inte utmaningen?
  • Varför har du inte gjort uppgiften?
  • Varför har du satt upp det målet?

Försök att omformulera frågorna med “vad” i stället för “varför”.

Exempel:

  • Vad ville du uppnå?
  • Vad är det som hindrar dig?
  • Vad behöver du för att göra uppgifterna?
  • Vad vill du nå med det målet?