Hur arbetar en coach?

FrågorEn coach arbetar mycket med hjälp av frågor. Coachen lyssnar på det du har att säga. Även sådant som inte alltid blir sagt.  Coachen ställer frågor som innebär ett uppvaknande hos den som blir coachad . Coachen plockar fram de potentialer som finns hos klienten och skapar medvetenhet. Genom en bra process i coachningen blir målet mycket klarare och vägen till målet öppnar sig.

Upplägget i coachningen brukar i det flesta fall vara att man träffas cirka 6 gånger, fördelat på 3 månader. En del föredrar att lägga ett samtal i månaden. Coachningen anpassas efter vad som stämmer in på just dig som klient. Resultatet speglas av din insats. Är du villig att göra förändringar som krävs så kommer du också att nå resultat.

Många har vittnat om om den positiva förändringen, utvecklingen   genom att ha en coach vid sin sida. Coachen kan fungera som en bekräftande källa. Coachen förtydligar klientens agerande och reflekterar på de steg klienten tar mot sina mål. På så sätt märker klienten  själv när han tappar målfokus.