Sandöskolan idag

Sandöskolan har disponerats av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Idag används Sandöskolan som Räddningsgymnasium.
Räddningsgymnasiet Sandö erbjuder Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap, där de profilerar sig mot civil krishantering, brand och räddning.
Om du har gått på Sandön och vill minnas området och byggnader, läs denna sida om Lavaren, Disponenten, Hyttan.