Grupp A-G

Här beskriver varje grupp kortfattat sin inriktning och namnen på deltagarna i gruppen.

Grupp A

bestod av följande personer:

 • Jonny Gunnarsson
 • Bengt-Åke Hermansson
 • Inger Stellin
 • Ingemar Andersson
 • Gunnar Roos
 • Conny Åhrström
 • Lars Åberg

Grupp B

bestod av följande personer:

 • Lars Andreasson
 • Lena Behrens
 • Mats Fransson
 • Dan Ove Andreasson
 • Sivert Lagerkvist
 • Elisabeth Grandin

Grupp C

bestod av följande personer:

 • Mats Nilsson
 • Per Halldén
 • Aare Borgman
 • Tomas Pålsson
 • Lars-Olov Westin
 • Britt Hellman

Grupp D

bestod av följande personer:

 • Torbjörn Lensell
 • Alice Barte
 • Claes Carlsten
 • Anna-Kari Norberg
 • Mikael Lindholm
 • Lisbeth Israelsson
 • Britt Stämfors
 • Anders Bertling

Grupp E

bestod av följande personer:

 • Agneta Skagersten
 • Eva Vrang
 • Gunilla Lilja
 • Annika Sandström
 • Lena Hermansson
 • Mats Nilsson
 • Thomas Björkman
 • Attila Nagy

Grupp F

Gruppen studerade spanska och kallade sig för ” Fernando”
Grupp F bestod av följande personer:

 • Birgitta Persson
 • Håkan Lindh
 • Ewa Mattiasson
 • Barbro Larsson
 • Jan-Erik Johansson
 • Anne-Lie Sandén
 • Anders Tegner
 • Katarina Falk

Grupp G

Språk: Franska
bestod av följande personer:

 • Monika Gudmundsson
 • Karin Södergren
 • Jesper Gernes
 • Inger Åberg
 • Ingemar Strandberg
 • Eva Lisa Kopra
 • Orvar Espert
 • Stig Eriksson
 • Inger Johansson