Halmstad

Från Halmstad två nattbilder, som är fotograferade av Christofer Bengtsson.