Halmstad

Några foto från Halmstad. Två nattbilder är tagna av Christofer Bengtsson.