Enkät inför Sandöträff

För mer information om Sandöträff i Stockholm läs nyheten.

Här kommer några frågor inför vår Sandöträff den 21 mars 2020 som syftar till att underlätta all planering inför sammankomsten. Resultatet på de sista enkätfrågorna kommer att presenteras på vår Sandöträff. Vi kommer naturligtvis presentera dem anonymiserat!

(*) innebär att frågan är obligatorisk.

  1. Ditt namn (*)

  2. Din e-post (*)

  3. Är du allergisk mot något?

  GlutenLaktosAnnat

  3a. Om du angav "Annat" i ovanstående, beskriv vad du är mer allergisk mot.

  4. Har du andra önskemål om specialkost? Beskriv:

  5. Bor du i Stockholm och kan erbjuda extra sängplats till någon? (*)

  JaNej

  5a. Har du redan kommit överens med någon som kan övernatta hos dig? Ange i så fall vem.

  5b. Hur många extra sängplatser kan du erbjuda utöver det som anges i fråga 5a?

  6. Om du inte bor i Stockholmsområdet, behöver du sängplats? (*)

  Ja jag vill gärna få hjälp med att hitta någon att övernatta hosNej jag ordnar det på egen hand

  7. När du tänker tillbaka på Sandöåret 77/78 tycker du att året har varit betydelsefullt för ditt fortsatta arbetsliv? (*)

  1=Betydelselöst 5=Mycket betydelsefullt

  8. Om du tycker att det varit betydelsefullt, kommentera gärna på vilket sätt.

  9. Ange tre egenskaper som du tycker karakteriserade Sandöåret när du tänker tillbaka.

  10. Jag har arbetat utomlands i biståndsarbete efter Sandöskolan. (*)

  JaNej

  11. Något annat du vill framföra?