Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
489965 82163 127 48 1687 448

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 14415 Day - 1 - 14415 - 2.94 % 2.94 %
2 15415 Day - 2 - 15415 - 3.15 % 3.15 %
3 15939 Day - 3 - 15939 - 3.25 % 3.25 %
4 16167 Day - 4 - 16167 - 3.3 % 3.3 %
5 16067 Day - 5 - 16067 - 3.28 % 3.28 %
6 15852 Day - 6 - 15852 - 3.24 % 3.24 %
7 17192 Day - 7 - 17192 - 3.51 % 3.51 %
8 15896 Day - 8 - 15896 - 3.24 % 3.24 %
9 16359 Day - 9 - 16359 - 3.34 % 3.34 %
10 16345 Day - 10 - 16345 - 3.34 % 3.34 %
11 16434 Day - 11 - 16434 - 3.35 % 3.35 %
12 16328 Day - 12 - 16328 - 3.33 % 3.33 %
13 16684 Day - 13 - 16684 - 3.41 % 3.41 %
14 16834 Day - 14 - 16834 - 3.44 % 3.44 %
15 17068 Day - 15 - 17068 - 3.48 % 3.48 %
16 16278 Day - 16 - 16278 - 3.32 % 3.32 %
17 16714 Day - 17 - 16714 - 3.41 % 3.41 %
18 15957 Day - 18 - 15957 - 3.26 % 3.26 %
19 16112 Day - 19 - 16112 - 3.29 % 3.29 %
20 16446 Day - 20 - 16446 - 3.36 % 3.36 %
21 17000 Day - 21 - 17000 - 3.47 % 3.47 %
22 16777 Day - 22 - 16777 - 3.42 % 3.42 %
23 16662 Day - 23 - 16662 - 3.4 % 3.4 %
24 16330 Day - 24 - 16330 - 3.33 % 3.33 %
25 14796 Day - 25 - 14796 - 3.02 % 3.02 %
26 15779 Day - 26 - 15779 - 3.22 % 3.22 %
27 15766 Day - 27 - 15766 - 3.22 % 3.22 %
28 15729 Day - 28 - 15729 - 3.21 % 3.21 %
29 14529 Day - 29 - 14529 - 2.97 % 2.97 %
30 13658 Day - 30 - 13658 - 2.79 % 2.79 %
31 8437 Day - 31 - 8437 - 1.72 % 1.72 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 262 Day - 1 - 262 - 3.88 % 3.88 %
2 178 Day - 2 - 178 - 2.64 % 2.64 %
3 346 Day - 3 - 346 - 5.13 % 5.13 %
4 465 Day - 4 - 465 - 6.89 % 6.89 %
5 337 Day - 5 - 337 - 4.99 % 4.99 %
6 210 Day - 6 - 210 - 3.11 % 3.11 %
7 474 Day - 7 - 474 - 7.02 % 7.02 %
8 425 Day - 8 - 425 - 6.3 % 6.3 %
9 181 Day - 9 - 181 - 2.68 % 2.68 %
10 259 Day - 10 - 259 - 3.84 % 3.84 %
11 345 Day - 11 - 345 - 5.11 % 5.11 %
12 359 Day - 12 - 359 - 5.32 % 5.32 %
13 289 Day - 13 - 289 - 4.28 % 4.28 %
14 400 Day - 14 - 400 - 5.93 % 5.93 %
15 317 Day - 15 - 317 - 4.7 % 4.7 %
16 217 Day - 16 - 217 - 3.21 % 3.21 %
17 203 Day - 17 - 203 - 3.01 % 3.01 %
18 283 Day - 18 - 283 - 4.19 % 4.19 %
19 252 Day - 19 - 252 - 3.73 % 3.73 %
20 241 Day - 20 - 241 - 3.57 % 3.57 %
21 272 Day - 21 - 272 - 4.03 % 4.03 %
22 115 Day - 22 - 115 - 1.7 % 1.7 %
23 194 Day - 23 - 194 - 2.87 % 2.87 %
24 127 Day - 24 - 127 - 1.88 % 1.88 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 53368 Day - Sunday - 53368 - 10.89 % 10.89 %
Monday 85374 Day - Monday - 85374 - 17.42 % 17.42 %
Tuesday 87020 Day - Tuesday - 87020 - 17.76 % 17.76 %
Wednesday 82967 Day - Wednesday - 82967 - 16.93 % 16.93 %
Thursday 77191 Day - Thursday - 77191 - 15.75 % 15.75 %
Friday 66111 Day - Friday - 66111 - 13.49 % 13.49 %
Saturday 37934 Day - Saturday - 37934 - 7.74 % 7.74 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jun 09 1463 Month - Jun 09 - 1463 - 0.3 % 0.3 %
Jul 09 1300 Month - Jul 09 - 1300 - 0.27 % 0.27 %
Aug 09 404 Month - Aug 09 - 404 - 0.08 % 0.08 %
Sep 09 686 Month - Sep 09 - 686 - 0.14 % 0.14 %
Oct 09 761 Month - Oct 09 - 761 - 0.16 % 0.16 %
Nov 09 1980 Month - Nov 09 - 1980 - 0.4 % 0.4 %
Dec 09 590 Month - Dec 09 - 590 - 0.12 % 0.12 %
Jan 10 956 Month - Jan 10 - 956 - 0.2 % 0.2 %
Feb 10 1024 Month - Feb 10 - 1024 - 0.21 % 0.21 %
Mar 10 1212 Month - Mar 10 - 1212 - 0.25 % 0.25 %
Apr 10 1648 Month - Apr 10 - 1648 - 0.34 % 0.34 %
May 10 1359 Month - May 10 - 1359 - 0.28 % 0.28 %
Jun 10 1044 Month - Jun 10 - 1044 - 0.21 % 0.21 %
Jul 10 774 Month - Jul 10 - 774 - 0.16 % 0.16 %
Aug 10 1683 Month - Aug 10 - 1683 - 0.34 % 0.34 %
Sep 10 2944 Month - Sep 10 - 2944 - 0.6 % 0.6 %
Oct 10 2976 Month - Oct 10 - 2976 - 0.61 % 0.61 %
Nov 10 3557 Month - Nov 10 - 3557 - 0.73 % 0.73 %
Dec 10 2836 Month - Dec 10 - 2836 - 0.58 % 0.58 %
Jan 11 3458 Month - Jan 11 - 3458 - 0.71 % 0.71 %
Feb 11 4051 Month - Feb 11 - 4051 - 0.83 % 0.83 %
Mar 11 5639 Month - Mar 11 - 5639 - 1.15 % 1.15 %
Apr 11 3252 Month - Apr 11 - 3252 - 0.66 % 0.66 %
May 11 4153 Month - May 11 - 4153 - 0.85 % 0.85 %
Jun 11 2663 Month - Jun 11 - 2663 - 0.54 % 0.54 %
Jul 11 1590 Month - Jul 11 - 1590 - 0.32 % 0.32 %
Aug 11 3989 Month - Aug 11 - 3989 - 0.81 % 0.81 %
Sep 11 4960 Month - Sep 11 - 4960 - 1.01 % 1.01 %
Oct 11 4742 Month - Oct 11 - 4742 - 0.97 % 0.97 %
Nov 11 5157 Month - Nov 11 - 5157 - 1.05 % 1.05 %
Dec 11 4327 Month - Dec 11 - 4327 - 0.88 % 0.88 %
Jan 12 6778 Month - Jan 12 - 6778 - 1.38 % 1.38 %
Feb 12 6422 Month - Feb 12 - 6422 - 1.31 % 1.31 %
Mar 12 5490 Month - Mar 12 - 5490 - 1.12 % 1.12 %
Apr 12 4131 Month - Apr 12 - 4131 - 0.84 % 0.84 %
May 12 5452 Month - May 12 - 5452 - 1.11 % 1.11 %
Jun 12 3614 Month - Jun 12 - 3614 - 0.74 % 0.74 %
Jul 12 2209 Month - Jul 12 - 2209 - 0.45 % 0.45 %
Aug 12 3943 Month - Aug 12 - 3943 - 0.8 % 0.8 %
Sep 12 6776 Month - Sep 12 - 6776 - 1.38 % 1.38 %
Oct 12 7200 Month - Oct 12 - 7200 - 1.47 % 1.47 %
Nov 12 7169 Month - Nov 12 - 7169 - 1.46 % 1.46 %
Dec 12 4899 Month - Dec 12 - 4899 - 1 % 1 %
Jan 13 6990 Month - Jan 13 - 6990 - 1.43 % 1.43 %
Feb 13 6339 Month - Feb 13 - 6339 - 1.29 % 1.29 %
Mar 13 6143 Month - Mar 13 - 6143 - 1.25 % 1.25 %
Apr 13 5913 Month - Apr 13 - 5913 - 1.21 % 1.21 %
May 13 5005 Month - May 13 - 5005 - 1.02 % 1.02 %
Jun 13 3693 Month - Jun 13 - 3693 - 0.75 % 0.75 %
Jul 13 2116 Month - Jul 13 - 2116 - 0.43 % 0.43 %
Aug 13 3571 Month - Aug 13 - 3571 - 0.73 % 0.73 %
Sep 13 5335 Month - Sep 13 - 5335 - 1.09 % 1.09 %
Oct 13 5137 Month - Oct 13 - 5137 - 1.05 % 1.05 %
Nov 13 4722 Month - Nov 13 - 4722 - 0.96 % 0.96 %
Dec 13 3910 Month - Dec 13 - 3910 - 0.8 % 0.8 %
Jan 14 4957 Month - Jan 14 - 4957 - 1.01 % 1.01 %
Feb 14 5179 Month - Feb 14 - 5179 - 1.06 % 1.06 %
Mar 14 5870 Month - Mar 14 - 5870 - 1.2 % 1.2 %
Apr 14 3845 Month - Apr 14 - 3845 - 0.78 % 0.78 %
May 14 3785 Month - May 14 - 3785 - 0.77 % 0.77 %
Jun 14 3362 Month - Jun 14 - 3362 - 0.69 % 0.69 %
Jul 14 2339 Month - Jul 14 - 2339 - 0.48 % 0.48 %
Aug 14 3837 Month - Aug 14 - 3837 - 0.78 % 0.78 %
Sep 14 5225 Month - Sep 14 - 5225 - 1.07 % 1.07 %
Oct 14 4520 Month - Oct 14 - 4520 - 0.92 % 0.92 %
Nov 14 5973 Month - Nov 14 - 5973 - 1.22 % 1.22 %
Dec 14 5030 Month - Dec 14 - 5030 - 1.03 % 1.03 %
Jan 15 5327 Month - Jan 15 - 5327 - 1.09 % 1.09 %
Feb 15 2276 Month - Feb 15 - 2276 - 0.46 % 0.46 %
Mar 15 2041 Month - Mar 15 - 2041 - 0.42 % 0.42 %
Apr 15 1641 Month - Apr 15 - 1641 - 0.33 % 0.33 %
May 15 1658 Month - May 15 - 1658 - 0.34 % 0.34 %
Jun 15 1498 Month - Jun 15 - 1498 - 0.31 % 0.31 %
Jul 15 994 Month - Jul 15 - 994 - 0.2 % 0.2 %
Aug 15 1426 Month - Aug 15 - 1426 - 0.29 % 0.29 %
Sep 15 2193 Month - Sep 15 - 2193 - 0.45 % 0.45 %
Oct 15 2439 Month - Oct 15 - 2439 - 0.5 % 0.5 %
Nov 15 2403 Month - Nov 15 - 2403 - 0.49 % 0.49 %
Dec 15 2530 Month - Dec 15 - 2530 - 0.52 % 0.52 %
Jan 16 2293 Month - Jan 16 - 2293 - 0.47 % 0.47 %
Feb 16 2622 Month - Feb 16 - 2622 - 0.54 % 0.54 %
Mar 16 3417 Month - Mar 16 - 3417 - 0.7 % 0.7 %
Apr 16 5018 Month - Apr 16 - 5018 - 1.02 % 1.02 %
May 16 1988 Month - May 16 - 1988 - 0.41 % 0.41 %
Jun 16 2640 Month - Jun 16 - 2640 - 0.54 % 0.54 %
Jul 16 2206 Month - Jul 16 - 2206 - 0.45 % 0.45 %
Aug 16 2671 Month - Aug 16 - 2671 - 0.55 % 0.55 %
Sep 16 3676 Month - Sep 16 - 3676 - 0.75 % 0.75 %
Oct 16 3560 Month - Oct 16 - 3560 - 0.73 % 0.73 %
Nov 16 3772 Month - Nov 16 - 3772 - 0.77 % 0.77 %
Dec 16 3871 Month - Dec 16 - 3871 - 0.79 % 0.79 %
Jan 17 4550 Month - Jan 17 - 4550 - 0.93 % 0.93 %
Feb 17 4201 Month - Feb 17 - 4201 - 0.86 % 0.86 %
Mar 17 5374 Month - Mar 17 - 5374 - 1.1 % 1.1 %
Apr 17 4659 Month - Apr 17 - 4659 - 0.95 % 0.95 %
May 17 4636 Month - May 17 - 4636 - 0.95 % 0.95 %
Jun 17 3931 Month - Jun 17 - 3931 - 0.8 % 0.8 %
Jul 17 4157 Month - Jul 17 - 4157 - 0.85 % 0.85 %
Aug 17 9113 Month - Aug 17 - 9113 - 1.86 % 1.86 %
Sep 17 10727 Month - Sep 17 - 10727 - 2.19 % 2.19 %
Oct 17 14283 Month - Oct 17 - 14283 - 2.92 % 2.92 %
Nov 17 20119 Month - Nov 17 - 20119 - 4.11 % 4.11 %
Dec 17 13759 Month - Dec 17 - 13759 - 2.81 % 2.81 %
Jan 18 14891 Month - Jan 18 - 14891 - 3.04 % 3.04 %
Feb 18 12023 Month - Feb 18 - 12023 - 2.45 % 2.45 %
Mar 18 16892 Month - Mar 18 - 16892 - 3.45 % 3.45 %
Apr 18 10637 Month - Apr 18 - 10637 - 2.17 % 2.17 %
May 18 11045 Month - May 18 - 11045 - 2.25 % 2.25 %
Jun 18 6751 Month - Jun 18 - 6751 - 1.38 % 1.38 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 10644 Hour - 0 - 10644 - 2.17 % 2.17 %
1 7564 Hour - 1 - 7564 - 1.54 % 1.54 %
2 6187 Hour - 2 - 6187 - 1.26 % 1.26 %
3 6198 Hour - 3 - 6198 - 1.26 % 1.26 %
4 6261 Hour - 4 - 6261 - 1.28 % 1.28 %
5 6494 Hour - 5 - 6494 - 1.33 % 1.33 %
6 10279 Hour - 6 - 10279 - 2.1 % 2.1 %
7 14273 Hour - 7 - 14273 - 2.91 % 2.91 %
8 23785 Hour - 8 - 23785 - 4.85 % 4.85 %
9 32128 Hour - 9 - 32128 - 6.56 % 6.56 %
10 36860 Hour - 10 - 36860 - 7.52 % 7.52 %
11 36020 Hour - 11 - 36020 - 7.35 % 7.35 %
12 30831 Hour - 12 - 30831 - 6.29 % 6.29 %
13 34531 Hour - 13 - 34531 - 7.05 % 7.05 %
14 36900 Hour - 14 - 36900 - 7.53 % 7.53 %
15 34571 Hour - 15 - 34571 - 7.06 % 7.06 %
16 29546 Hour - 16 - 29546 - 6.03 % 6.03 %
17 21145 Hour - 17 - 21145 - 4.32 % 4.32 %
18 17483 Hour - 18 - 17483 - 3.57 % 3.57 %
19 17351 Hour - 19 - 17351 - 3.54 % 3.54 %
20 18472 Hour - 20 - 18472 - 3.77 % 3.77 %
21 18983 Hour - 21 - 18983 - 3.87 % 3.87 %
22 18438 Hour - 22 - 18438 - 3.76 % 3.76 %
23 15021 Hour - 23 - 15021 - 3.07 % 3.07 %

Most visited pages (4)

Page Amount Percentage
/projekt/startsida/statistik/ 30293 Page - /projekt/startsida/statistik/ - 30293 - 30.07 % 30.07 %
/projekt/projektmodeller/ 23876 Page - /projekt/projektmodeller/ - 23876 - 23.7 % 23.7 %
/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema... 23594 Page - /projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/ - 23594 - 23.42 % 23.42 %
/projekt/ 22985 Page - /projekt/ - 22985 - 22.81 % 22.81 %

Most seen referers (4)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 37998 Referer - https://www.google.se/ - 37998 - 46.51 % 46.51 %
http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ 19136 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ - 19136 - 23.43 % 23.43 %
http://harmonit.se/projekt 16363 Referer - http://harmonit.se/projekt - 16363 - 20.03 % 20.03 %
http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ 8193 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ - 8193 - 10.03 % 10.03 %

Most used browsers (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 159542 UserAgent - Internet Explorer - 159542 - 40.92 % 40.92 %
Chrome Chrome 106951 UserAgent - Chrome - 106951 - 27.43 % 27.43 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 61980 UserAgent - Mozilla Firefox - 61980 - 15.9 % 15.9 %
iPhone iPhone 61410 UserAgent - iPhone - 61410 - 15.75 % 15.75 %

Most used browsers versions (4)

UserAgent Amount Percentage
iPhone iPhone 61410 UserAgent - iPhone  - 61410 - 30.79 % 30.79 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 55715 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 55715 - 27.93 % 27.93 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 53291 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 53291 - 26.72 % 26.72 %
Unknown Unknown 29038 UserAgent - Unknown  - 29038 - 14.56 % 14.56 %

Most used operating systems (4)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 129751 Operating System - Windows 7 64 bit - 129751 - 40.93 % 40.93 %
Windows XP Windows XP 79476 Operating System - Windows XP - 79476 - 25.07 % 25.07 %
Mac OS X Mac OS X 58882 Operating System - Mac OS X - 58882 - 18.57 % 18.57 %
Windows NT Windows NT 48892 Operating System - Windows NT - 48892 - 15.42 % 15.42 %

Most searched keywords (4)

Keyword Amount Percentage
gantt schema 4233 Keyword - gantt schema - 4233 - 46.64 % 46.64 %
referensgrupp 2667 Keyword - referensgrupp - 2667 - 29.39 % 29.39 %
projektplatsen 1200 Keyword - projektplatsen - 1200 - 13.22 % 13.22 %
gantt schema excel 975 Keyword - gantt schema excel - 975 - 10.74 % 10.74 %

Most searched keywords today(4)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1