Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
534842 88000 146 52 3694 935

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 15680 Day - 1 - 15680 - 2.93 % 2.93 %
2 16820 Day - 2 - 16820 - 3.14 % 3.14 %
3 17483 Day - 3 - 17483 - 3.27 % 3.27 %
4 17885 Day - 4 - 17885 - 3.34 % 3.34 %
5 17517 Day - 5 - 17517 - 3.28 % 3.28 %
6 17241 Day - 6 - 17241 - 3.22 % 3.22 %
7 18564 Day - 7 - 18564 - 3.47 % 3.47 %
8 17383 Day - 8 - 17383 - 3.25 % 3.25 %
9 17991 Day - 9 - 17991 - 3.36 % 3.36 %
10 18051 Day - 10 - 18051 - 3.38 % 3.38 %
11 17961 Day - 11 - 17961 - 3.36 % 3.36 %
12 17856 Day - 12 - 17856 - 3.34 % 3.34 %
13 18114 Day - 13 - 18114 - 3.39 % 3.39 %
14 18328 Day - 14 - 18328 - 3.43 % 3.43 %
15 18655 Day - 15 - 18655 - 3.49 % 3.49 %
16 17812 Day - 16 - 17812 - 3.33 % 3.33 %
17 18310 Day - 17 - 18310 - 3.42 % 3.42 %
18 17636 Day - 18 - 17636 - 3.3 % 3.3 %
19 17705 Day - 19 - 17705 - 3.31 % 3.31 %
20 18248 Day - 20 - 18248 - 3.41 % 3.41 %
21 18520 Day - 21 - 18520 - 3.46 % 3.46 %
22 18265 Day - 22 - 18265 - 3.42 % 3.42 %
23 17636 Day - 23 - 17636 - 3.3 % 3.3 %
24 17539 Day - 24 - 17539 - 3.28 % 3.28 %
25 16090 Day - 25 - 16090 - 3.01 % 3.01 %
26 17181 Day - 26 - 17181 - 3.21 % 3.21 %
27 17328 Day - 27 - 17328 - 3.24 % 3.24 %
28 17066 Day - 28 - 17066 - 3.19 % 3.19 %
29 15896 Day - 29 - 15896 - 2.97 % 2.97 %
30 14917 Day - 30 - 14917 - 2.79 % 2.79 %
31 9164 Day - 31 - 9164 - 1.71 % 1.71 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 496 Day - 1 - 496 - 4.93 % 4.93 %
2 553 Day - 2 - 553 - 5.5 % 5.5 %
3 552 Day - 3 - 552 - 5.49 % 5.49 %
4 563 Day - 4 - 563 - 5.6 % 5.6 %
5 394 Day - 5 - 394 - 3.92 % 3.92 %
6 237 Day - 6 - 237 - 2.36 % 2.36 %
7 252 Day - 7 - 252 - 2.5 % 2.5 %
8 430 Day - 8 - 430 - 4.27 % 4.27 %
9 570 Day - 9 - 570 - 5.66 % 5.66 %
10 483 Day - 10 - 483 - 4.8 % 4.8 %
11 392 Day - 11 - 392 - 3.9 % 3.9 %
12 338 Day - 12 - 338 - 3.36 % 3.36 %
13 198 Day - 13 - 198 - 1.97 % 1.97 %
14 349 Day - 14 - 349 - 3.47 % 3.47 %
15 561 Day - 15 - 561 - 5.58 % 5.58 %
16 445 Day - 16 - 445 - 4.42 % 4.42 %
17 399 Day - 17 - 399 - 3.97 % 3.97 %
18 631 Day - 18 - 631 - 6.27 % 6.27 %
19 487 Day - 19 - 487 - 4.84 % 4.84 %
20 516 Day - 20 - 516 - 5.13 % 5.13 %
21 560 Day - 21 - 560 - 5.57 % 5.57 %
22 510 Day - 22 - 510 - 5.07 % 5.07 %
23 146 Day - 23 - 146 - 1.45 % 1.45 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 58426 Day - Sunday - 58426 - 10.92 % 10.92 %
Monday 93015 Day - Monday - 93015 - 17.39 % 17.39 %
Tuesday 94355 Day - Tuesday - 94355 - 17.64 % 17.64 %
Wednesday 90311 Day - Wednesday - 90311 - 16.89 % 16.89 %
Thursday 84135 Day - Thursday - 84135 - 15.73 % 15.73 %
Friday 72098 Day - Friday - 72098 - 13.48 % 13.48 %
Saturday 42502 Day - Saturday - 42502 - 7.95 % 7.95 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jun 09 1463 Month - Jun 09 - 1463 - 0.27 % 0.27 %
Jul 09 1300 Month - Jul 09 - 1300 - 0.24 % 0.24 %
Aug 09 404 Month - Aug 09 - 404 - 0.08 % 0.08 %
Sep 09 686 Month - Sep 09 - 686 - 0.13 % 0.13 %
Oct 09 761 Month - Oct 09 - 761 - 0.14 % 0.14 %
Nov 09 1980 Month - Nov 09 - 1980 - 0.37 % 0.37 %
Dec 09 590 Month - Dec 09 - 590 - 0.11 % 0.11 %
Jan 10 956 Month - Jan 10 - 956 - 0.18 % 0.18 %
Feb 10 1024 Month - Feb 10 - 1024 - 0.19 % 0.19 %
Mar 10 1212 Month - Mar 10 - 1212 - 0.23 % 0.23 %
Apr 10 1648 Month - Apr 10 - 1648 - 0.31 % 0.31 %
May 10 1359 Month - May 10 - 1359 - 0.25 % 0.25 %
Jun 10 1044 Month - Jun 10 - 1044 - 0.2 % 0.2 %
Jul 10 774 Month - Jul 10 - 774 - 0.14 % 0.14 %
Aug 10 1683 Month - Aug 10 - 1683 - 0.31 % 0.31 %
Sep 10 2944 Month - Sep 10 - 2944 - 0.55 % 0.55 %
Oct 10 2976 Month - Oct 10 - 2976 - 0.56 % 0.56 %
Nov 10 3557 Month - Nov 10 - 3557 - 0.67 % 0.67 %
Dec 10 2836 Month - Dec 10 - 2836 - 0.53 % 0.53 %
Jan 11 3458 Month - Jan 11 - 3458 - 0.65 % 0.65 %
Feb 11 4051 Month - Feb 11 - 4051 - 0.76 % 0.76 %
Mar 11 5639 Month - Mar 11 - 5639 - 1.05 % 1.05 %
Apr 11 3252 Month - Apr 11 - 3252 - 0.61 % 0.61 %
May 11 4153 Month - May 11 - 4153 - 0.78 % 0.78 %
Jun 11 2663 Month - Jun 11 - 2663 - 0.5 % 0.5 %
Jul 11 1590 Month - Jul 11 - 1590 - 0.3 % 0.3 %
Aug 11 3989 Month - Aug 11 - 3989 - 0.75 % 0.75 %
Sep 11 4960 Month - Sep 11 - 4960 - 0.93 % 0.93 %
Oct 11 4742 Month - Oct 11 - 4742 - 0.89 % 0.89 %
Nov 11 5157 Month - Nov 11 - 5157 - 0.96 % 0.96 %
Dec 11 4327 Month - Dec 11 - 4327 - 0.81 % 0.81 %
Jan 12 6778 Month - Jan 12 - 6778 - 1.27 % 1.27 %
Feb 12 6422 Month - Feb 12 - 6422 - 1.2 % 1.2 %
Mar 12 5490 Month - Mar 12 - 5490 - 1.03 % 1.03 %
Apr 12 4131 Month - Apr 12 - 4131 - 0.77 % 0.77 %
May 12 5452 Month - May 12 - 5452 - 1.02 % 1.02 %
Jun 12 3614 Month - Jun 12 - 3614 - 0.68 % 0.68 %
Jul 12 2209 Month - Jul 12 - 2209 - 0.41 % 0.41 %
Aug 12 3943 Month - Aug 12 - 3943 - 0.74 % 0.74 %
Sep 12 6776 Month - Sep 12 - 6776 - 1.27 % 1.27 %
Oct 12 7200 Month - Oct 12 - 7200 - 1.35 % 1.35 %
Nov 12 7169 Month - Nov 12 - 7169 - 1.34 % 1.34 %
Dec 12 4899 Month - Dec 12 - 4899 - 0.92 % 0.92 %
Jan 13 6990 Month - Jan 13 - 6990 - 1.31 % 1.31 %
Feb 13 6339 Month - Feb 13 - 6339 - 1.19 % 1.19 %
Mar 13 6143 Month - Mar 13 - 6143 - 1.15 % 1.15 %
Apr 13 5913 Month - Apr 13 - 5913 - 1.11 % 1.11 %
May 13 5005 Month - May 13 - 5005 - 0.94 % 0.94 %
Jun 13 3693 Month - Jun 13 - 3693 - 0.69 % 0.69 %
Jul 13 2116 Month - Jul 13 - 2116 - 0.4 % 0.4 %
Aug 13 3571 Month - Aug 13 - 3571 - 0.67 % 0.67 %
Sep 13 5335 Month - Sep 13 - 5335 - 1 % 1 %
Oct 13 5137 Month - Oct 13 - 5137 - 0.96 % 0.96 %
Nov 13 4722 Month - Nov 13 - 4722 - 0.88 % 0.88 %
Dec 13 3910 Month - Dec 13 - 3910 - 0.73 % 0.73 %
Jan 14 4957 Month - Jan 14 - 4957 - 0.93 % 0.93 %
Feb 14 5179 Month - Feb 14 - 5179 - 0.97 % 0.97 %
Mar 14 5870 Month - Mar 14 - 5870 - 1.1 % 1.1 %
Apr 14 3845 Month - Apr 14 - 3845 - 0.72 % 0.72 %
May 14 3785 Month - May 14 - 3785 - 0.71 % 0.71 %
Jun 14 3362 Month - Jun 14 - 3362 - 0.63 % 0.63 %
Jul 14 2339 Month - Jul 14 - 2339 - 0.44 % 0.44 %
Aug 14 3837 Month - Aug 14 - 3837 - 0.72 % 0.72 %
Sep 14 5225 Month - Sep 14 - 5225 - 0.98 % 0.98 %
Oct 14 4520 Month - Oct 14 - 4520 - 0.85 % 0.85 %
Nov 14 5973 Month - Nov 14 - 5973 - 1.12 % 1.12 %
Dec 14 5030 Month - Dec 14 - 5030 - 0.94 % 0.94 %
Jan 15 5327 Month - Jan 15 - 5327 - 1 % 1 %
Feb 15 2276 Month - Feb 15 - 2276 - 0.43 % 0.43 %
Mar 15 2041 Month - Mar 15 - 2041 - 0.38 % 0.38 %
Apr 15 1641 Month - Apr 15 - 1641 - 0.31 % 0.31 %
May 15 1658 Month - May 15 - 1658 - 0.31 % 0.31 %
Jun 15 1498 Month - Jun 15 - 1498 - 0.28 % 0.28 %
Jul 15 994 Month - Jul 15 - 994 - 0.19 % 0.19 %
Aug 15 1426 Month - Aug 15 - 1426 - 0.27 % 0.27 %
Sep 15 2193 Month - Sep 15 - 2193 - 0.41 % 0.41 %
Oct 15 2439 Month - Oct 15 - 2439 - 0.46 % 0.46 %
Nov 15 2403 Month - Nov 15 - 2403 - 0.45 % 0.45 %
Dec 15 2530 Month - Dec 15 - 2530 - 0.47 % 0.47 %
Jan 16 2293 Month - Jan 16 - 2293 - 0.43 % 0.43 %
Feb 16 2622 Month - Feb 16 - 2622 - 0.49 % 0.49 %
Mar 16 3417 Month - Mar 16 - 3417 - 0.64 % 0.64 %
Apr 16 5018 Month - Apr 16 - 5018 - 0.94 % 0.94 %
May 16 1988 Month - May 16 - 1988 - 0.37 % 0.37 %
Jun 16 2640 Month - Jun 16 - 2640 - 0.49 % 0.49 %
Jul 16 2206 Month - Jul 16 - 2206 - 0.41 % 0.41 %
Aug 16 2671 Month - Aug 16 - 2671 - 0.5 % 0.5 %
Sep 16 3676 Month - Sep 16 - 3676 - 0.69 % 0.69 %
Oct 16 3560 Month - Oct 16 - 3560 - 0.67 % 0.67 %
Nov 16 3772 Month - Nov 16 - 3772 - 0.71 % 0.71 %
Dec 16 3871 Month - Dec 16 - 3871 - 0.72 % 0.72 %
Jan 17 4550 Month - Jan 17 - 4550 - 0.85 % 0.85 %
Feb 17 4201 Month - Feb 17 - 4201 - 0.79 % 0.79 %
Mar 17 5374 Month - Mar 17 - 5374 - 1 % 1 %
Apr 17 4659 Month - Apr 17 - 4659 - 0.87 % 0.87 %
May 17 4636 Month - May 17 - 4636 - 0.87 % 0.87 %
Jun 17 3931 Month - Jun 17 - 3931 - 0.73 % 0.73 %
Jul 17 4157 Month - Jul 17 - 4157 - 0.78 % 0.78 %
Aug 17 9113 Month - Aug 17 - 9113 - 1.7 % 1.7 %
Sep 17 10727 Month - Sep 17 - 10727 - 2.01 % 2.01 %
Oct 17 14283 Month - Oct 17 - 14283 - 2.67 % 2.67 %
Nov 17 20119 Month - Nov 17 - 20119 - 3.76 % 3.76 %
Dec 17 13759 Month - Dec 17 - 13759 - 2.57 % 2.57 %
Jan 18 14891 Month - Jan 18 - 14891 - 2.78 % 2.78 %
Feb 18 12023 Month - Feb 18 - 12023 - 2.25 % 2.25 %
Mar 18 16892 Month - Mar 18 - 16892 - 3.16 % 3.16 %
Apr 18 10637 Month - Apr 18 - 10637 - 1.99 % 1.99 %
May 18 11045 Month - May 18 - 11045 - 2.07 % 2.07 %
Jun 18 8412 Month - Jun 18 - 8412 - 1.57 % 1.57 %
Jul 18 9078 Month - Jul 18 - 9078 - 1.7 % 1.7 %
Aug 18 10872 Month - Aug 18 - 10872 - 2.03 % 2.03 %
Sep 18 13204 Month - Sep 18 - 13204 - 2.47 % 2.47 %
Oct 18 10062 Month - Oct 18 - 10062 - 1.88 % 1.88 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 11484 Hour - 0 - 11484 - 2.15 % 2.15 %
1 8242 Hour - 1 - 8242 - 1.54 % 1.54 %
2 6796 Hour - 2 - 6796 - 1.27 % 1.27 %
3 6747 Hour - 3 - 6747 - 1.26 % 1.26 %
4 6852 Hour - 4 - 6852 - 1.28 % 1.28 %
5 7323 Hour - 5 - 7323 - 1.37 % 1.37 %
6 11502 Hour - 6 - 11502 - 2.15 % 2.15 %
7 16158 Hour - 7 - 16158 - 3.02 % 3.02 %
8 26333 Hour - 8 - 26333 - 4.92 % 4.92 %
9 34837 Hour - 9 - 34837 - 6.51 % 6.51 %
10 39768 Hour - 10 - 39768 - 7.44 % 7.44 %
11 38558 Hour - 11 - 38558 - 7.21 % 7.21 %
12 33215 Hour - 12 - 33215 - 6.21 % 6.21 %
13 37362 Hour - 13 - 37362 - 6.99 % 6.99 %
14 39601 Hour - 14 - 39601 - 7.4 % 7.4 %
15 37116 Hour - 15 - 37116 - 6.94 % 6.94 %
16 31921 Hour - 16 - 31921 - 5.97 % 5.97 %
17 23161 Hour - 17 - 23161 - 4.33 % 4.33 %
18 19346 Hour - 18 - 19346 - 3.62 % 3.62 %
19 19478 Hour - 19 - 19478 - 3.64 % 3.64 %
20 20697 Hour - 20 - 20697 - 3.87 % 3.87 %
21 21317 Hour - 21 - 21317 - 3.99 % 3.99 %
22 20606 Hour - 22 - 20606 - 3.85 % 3.85 %
23 16422 Hour - 23 - 16422 - 3.07 % 3.07 %

Most visited pages (4)

Page Amount Percentage
/projekt/startsida/statistik/ 38576 Page - /projekt/startsida/statistik/ - 38576 - 33.89 % 33.89 %
/projekt/projektmodeller/ 26028 Page - /projekt/projektmodeller/ - 26028 - 22.87 % 22.87 %
/projekt/ 24935 Page - /projekt/ - 24935 - 21.91 % 21.91 %
/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/mindmanager/ 24278 Page - /projekt/projektverktyg/andra-verktyg/mindmanager/ - 24278 - 21.33 % 21.33 %

Most seen referers (4)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 42122 Referer - https://www.google.se/ - 42122 - 49.06 % 49.06 %
http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ 19171 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ - 19171 - 22.33 % 22.33 %
http://harmonit.se/projekt 16363 Referer - http://harmonit.se/projekt - 16363 - 19.06 % 19.06 %
http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ 8200 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ - 8200 - 9.55 % 9.55 %

Most used browsers (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 160718 UserAgent - Internet Explorer - 160718 - 37.66 % 37.66 %
Chrome Chrome 118929 UserAgent - Chrome - 118929 - 27.87 % 27.87 %
iPhone iPhone 79331 UserAgent - iPhone - 79331 - 18.59 % 18.59 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 67743 UserAgent - Mozilla Firefox - 67743 - 15.88 % 15.88 %

Most used browsers versions (4)

UserAgent Amount Percentage
iPhone iPhone 79331 UserAgent - iPhone  - 79331 - 36.04 % 36.04 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 55724 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 55724 - 25.31 % 25.31 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 53445 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 53445 - 24.28 % 24.28 %
Unknown Unknown 31628 UserAgent - Unknown  - 31628 - 14.37 % 14.37 %

Most used operating systems (4)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 134113 Operating System - Windows 7 64 bit - 134113 - 39.49 % 39.49 %
Windows XP Windows XP 80886 Operating System - Windows XP - 80886 - 23.82 % 23.82 %
Mac OS X Mac OS X 64890 Operating System - Mac OS X - 64890 - 19.11 % 19.11 %
Windows NT Windows NT 59724 Operating System - Windows NT - 59724 - 17.59 % 17.59 %

Most searched keywords (4)

Keyword Amount Percentage
gantt schema 4233 Keyword - gantt schema - 4233 - 46.64 % 46.64 %
referensgrupp 2668 Keyword - referensgrupp - 2668 - 29.4 % 29.4 %
projektplatsen 1200 Keyword - projektplatsen - 1200 - 13.22 % 13.22 %
gantt schema excel 975 Keyword - gantt schema excel - 975 - 10.74 % 10.74 %

Most searched keywords today(4)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1