Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
506192 83922 102 37 2494 494

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 14908 Day - 1 - 14908 - 2.95 % 2.95 %
2 16036 Day - 2 - 16036 - 3.17 % 3.17 %
3 16514 Day - 3 - 16514 - 3.26 % 3.26 %
4 16744 Day - 4 - 16744 - 3.31 % 3.31 %
5 16637 Day - 5 - 16637 - 3.29 % 3.29 %
6 16561 Day - 6 - 16561 - 3.27 % 3.27 %
7 17814 Day - 7 - 17814 - 3.52 % 3.52 %
8 16575 Day - 8 - 16575 - 3.27 % 3.27 %
9 17048 Day - 9 - 17048 - 3.37 % 3.37 %
10 16998 Day - 10 - 16998 - 3.36 % 3.36 %
11 17078 Day - 11 - 17078 - 3.37 % 3.37 %
12 17032 Day - 12 - 17032 - 3.36 % 3.36 %
13 17434 Day - 13 - 17434 - 3.44 % 3.44 %
14 17561 Day - 14 - 17561 - 3.47 % 3.47 %
15 17834 Day - 15 - 17834 - 3.52 % 3.52 %
16 17041 Day - 16 - 17041 - 3.37 % 3.37 %
17 17196 Day - 17 - 17196 - 3.4 % 3.4 %
18 16290 Day - 18 - 16290 - 3.22 % 3.22 %
19 16411 Day - 19 - 16411 - 3.24 % 3.24 %
20 16782 Day - 20 - 16782 - 3.32 % 3.32 %
21 17198 Day - 21 - 17198 - 3.4 % 3.4 %
22 16987 Day - 22 - 16987 - 3.36 % 3.36 %
23 16984 Day - 23 - 16984 - 3.36 % 3.36 %
24 16578 Day - 24 - 16578 - 3.28 % 3.28 %
25 15371 Day - 25 - 15371 - 3.04 % 3.04 %
26 16350 Day - 26 - 16350 - 3.23 % 3.23 %
27 16315 Day - 27 - 16315 - 3.22 % 3.22 %
28 16160 Day - 28 - 16160 - 3.19 % 3.19 %
29 14974 Day - 29 - 14974 - 2.96 % 2.96 %
30 14036 Day - 30 - 14036 - 2.77 % 2.77 %
31 8745 Day - 31 - 8745 - 1.73 % 1.73 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 318 Day - 1 - 318 - 5.79 % 5.79 %
2 262 Day - 2 - 262 - 4.77 % 4.77 %
3 225 Day - 3 - 225 - 4.1 % 4.1 %
4 179 Day - 4 - 179 - 3.26 % 3.26 %
5 221 Day - 5 - 221 - 4.03 % 4.03 %
6 473 Day - 6 - 473 - 8.62 % 8.62 %
7 447 Day - 7 - 447 - 8.15 % 8.15 %
8 476 Day - 8 - 476 - 8.67 % 8.67 %
9 393 Day - 9 - 393 - 7.16 % 7.16 %
10 221 Day - 10 - 221 - 4.03 % 4.03 %
11 246 Day - 11 - 246 - 4.48 % 4.48 %
12 307 Day - 12 - 307 - 5.59 % 5.59 %
13 387 Day - 13 - 387 - 7.05 % 7.05 %
14 368 Day - 14 - 368 - 6.71 % 6.71 %
15 455 Day - 15 - 455 - 8.29 % 8.29 %
16 408 Day - 16 - 408 - 7.43 % 7.43 %
17 102 Day - 17 - 102 - 1.86 % 1.86 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 55065 Day - Sunday - 55065 - 10.88 % 10.88 %
Monday 88119 Day - Monday - 88119 - 17.41 % 17.41 %
Tuesday 89838 Day - Tuesday - 89838 - 17.75 % 17.75 %
Wednesday 85896 Day - Wednesday - 85896 - 16.97 % 16.97 %
Thursday 79806 Day - Thursday - 79806 - 15.77 % 15.77 %
Friday 68040 Day - Friday - 68040 - 13.44 % 13.44 %
Saturday 39428 Day - Saturday - 39428 - 7.79 % 7.79 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jun 09 1463 Month - Jun 09 - 1463 - 0.29 % 0.29 %
Jul 09 1300 Month - Jul 09 - 1300 - 0.26 % 0.26 %
Aug 09 404 Month - Aug 09 - 404 - 0.08 % 0.08 %
Sep 09 686 Month - Sep 09 - 686 - 0.14 % 0.14 %
Oct 09 761 Month - Oct 09 - 761 - 0.15 % 0.15 %
Nov 09 1980 Month - Nov 09 - 1980 - 0.39 % 0.39 %
Dec 09 590 Month - Dec 09 - 590 - 0.12 % 0.12 %
Jan 10 956 Month - Jan 10 - 956 - 0.19 % 0.19 %
Feb 10 1024 Month - Feb 10 - 1024 - 0.2 % 0.2 %
Mar 10 1212 Month - Mar 10 - 1212 - 0.24 % 0.24 %
Apr 10 1648 Month - Apr 10 - 1648 - 0.33 % 0.33 %
May 10 1359 Month - May 10 - 1359 - 0.27 % 0.27 %
Jun 10 1044 Month - Jun 10 - 1044 - 0.21 % 0.21 %
Jul 10 774 Month - Jul 10 - 774 - 0.15 % 0.15 %
Aug 10 1683 Month - Aug 10 - 1683 - 0.33 % 0.33 %
Sep 10 2944 Month - Sep 10 - 2944 - 0.58 % 0.58 %
Oct 10 2976 Month - Oct 10 - 2976 - 0.59 % 0.59 %
Nov 10 3557 Month - Nov 10 - 3557 - 0.7 % 0.7 %
Dec 10 2836 Month - Dec 10 - 2836 - 0.56 % 0.56 %
Jan 11 3458 Month - Jan 11 - 3458 - 0.68 % 0.68 %
Feb 11 4051 Month - Feb 11 - 4051 - 0.8 % 0.8 %
Mar 11 5639 Month - Mar 11 - 5639 - 1.11 % 1.11 %
Apr 11 3252 Month - Apr 11 - 3252 - 0.64 % 0.64 %
May 11 4153 Month - May 11 - 4153 - 0.82 % 0.82 %
Jun 11 2663 Month - Jun 11 - 2663 - 0.53 % 0.53 %
Jul 11 1590 Month - Jul 11 - 1590 - 0.31 % 0.31 %
Aug 11 3989 Month - Aug 11 - 3989 - 0.79 % 0.79 %
Sep 11 4960 Month - Sep 11 - 4960 - 0.98 % 0.98 %
Oct 11 4742 Month - Oct 11 - 4742 - 0.94 % 0.94 %
Nov 11 5157 Month - Nov 11 - 5157 - 1.02 % 1.02 %
Dec 11 4327 Month - Dec 11 - 4327 - 0.85 % 0.85 %
Jan 12 6778 Month - Jan 12 - 6778 - 1.34 % 1.34 %
Feb 12 6422 Month - Feb 12 - 6422 - 1.27 % 1.27 %
Mar 12 5490 Month - Mar 12 - 5490 - 1.08 % 1.08 %
Apr 12 4131 Month - Apr 12 - 4131 - 0.82 % 0.82 %
May 12 5452 Month - May 12 - 5452 - 1.08 % 1.08 %
Jun 12 3614 Month - Jun 12 - 3614 - 0.71 % 0.71 %
Jul 12 2209 Month - Jul 12 - 2209 - 0.44 % 0.44 %
Aug 12 3943 Month - Aug 12 - 3943 - 0.78 % 0.78 %
Sep 12 6776 Month - Sep 12 - 6776 - 1.34 % 1.34 %
Oct 12 7200 Month - Oct 12 - 7200 - 1.42 % 1.42 %
Nov 12 7169 Month - Nov 12 - 7169 - 1.42 % 1.42 %
Dec 12 4899 Month - Dec 12 - 4899 - 0.97 % 0.97 %
Jan 13 6990 Month - Jan 13 - 6990 - 1.38 % 1.38 %
Feb 13 6339 Month - Feb 13 - 6339 - 1.25 % 1.25 %
Mar 13 6143 Month - Mar 13 - 6143 - 1.21 % 1.21 %
Apr 13 5913 Month - Apr 13 - 5913 - 1.17 % 1.17 %
May 13 5005 Month - May 13 - 5005 - 0.99 % 0.99 %
Jun 13 3693 Month - Jun 13 - 3693 - 0.73 % 0.73 %
Jul 13 2116 Month - Jul 13 - 2116 - 0.42 % 0.42 %
Aug 13 3571 Month - Aug 13 - 3571 - 0.71 % 0.71 %
Sep 13 5335 Month - Sep 13 - 5335 - 1.05 % 1.05 %
Oct 13 5137 Month - Oct 13 - 5137 - 1.01 % 1.01 %
Nov 13 4722 Month - Nov 13 - 4722 - 0.93 % 0.93 %
Dec 13 3910 Month - Dec 13 - 3910 - 0.77 % 0.77 %
Jan 14 4957 Month - Jan 14 - 4957 - 0.98 % 0.98 %
Feb 14 5179 Month - Feb 14 - 5179 - 1.02 % 1.02 %
Mar 14 5870 Month - Mar 14 - 5870 - 1.16 % 1.16 %
Apr 14 3845 Month - Apr 14 - 3845 - 0.76 % 0.76 %
May 14 3785 Month - May 14 - 3785 - 0.75 % 0.75 %
Jun 14 3362 Month - Jun 14 - 3362 - 0.66 % 0.66 %
Jul 14 2339 Month - Jul 14 - 2339 - 0.46 % 0.46 %
Aug 14 3837 Month - Aug 14 - 3837 - 0.76 % 0.76 %
Sep 14 5225 Month - Sep 14 - 5225 - 1.03 % 1.03 %
Oct 14 4520 Month - Oct 14 - 4520 - 0.89 % 0.89 %
Nov 14 5973 Month - Nov 14 - 5973 - 1.18 % 1.18 %
Dec 14 5030 Month - Dec 14 - 5030 - 0.99 % 0.99 %
Jan 15 5327 Month - Jan 15 - 5327 - 1.05 % 1.05 %
Feb 15 2276 Month - Feb 15 - 2276 - 0.45 % 0.45 %
Mar 15 2041 Month - Mar 15 - 2041 - 0.4 % 0.4 %
Apr 15 1641 Month - Apr 15 - 1641 - 0.32 % 0.32 %
May 15 1658 Month - May 15 - 1658 - 0.33 % 0.33 %
Jun 15 1498 Month - Jun 15 - 1498 - 0.3 % 0.3 %
Jul 15 994 Month - Jul 15 - 994 - 0.2 % 0.2 %
Aug 15 1426 Month - Aug 15 - 1426 - 0.28 % 0.28 %
Sep 15 2193 Month - Sep 15 - 2193 - 0.43 % 0.43 %
Oct 15 2439 Month - Oct 15 - 2439 - 0.48 % 0.48 %
Nov 15 2403 Month - Nov 15 - 2403 - 0.47 % 0.47 %
Dec 15 2530 Month - Dec 15 - 2530 - 0.5 % 0.5 %
Jan 16 2293 Month - Jan 16 - 2293 - 0.45 % 0.45 %
Feb 16 2622 Month - Feb 16 - 2622 - 0.52 % 0.52 %
Mar 16 3417 Month - Mar 16 - 3417 - 0.68 % 0.68 %
Apr 16 5018 Month - Apr 16 - 5018 - 0.99 % 0.99 %
May 16 1988 Month - May 16 - 1988 - 0.39 % 0.39 %
Jun 16 2640 Month - Jun 16 - 2640 - 0.52 % 0.52 %
Jul 16 2206 Month - Jul 16 - 2206 - 0.44 % 0.44 %
Aug 16 2671 Month - Aug 16 - 2671 - 0.53 % 0.53 %
Sep 16 3676 Month - Sep 16 - 3676 - 0.73 % 0.73 %
Oct 16 3560 Month - Oct 16 - 3560 - 0.7 % 0.7 %
Nov 16 3772 Month - Nov 16 - 3772 - 0.75 % 0.75 %
Dec 16 3871 Month - Dec 16 - 3871 - 0.76 % 0.76 %
Jan 17 4550 Month - Jan 17 - 4550 - 0.9 % 0.9 %
Feb 17 4201 Month - Feb 17 - 4201 - 0.83 % 0.83 %
Mar 17 5374 Month - Mar 17 - 5374 - 1.06 % 1.06 %
Apr 17 4659 Month - Apr 17 - 4659 - 0.92 % 0.92 %
May 17 4636 Month - May 17 - 4636 - 0.92 % 0.92 %
Jun 17 3931 Month - Jun 17 - 3931 - 0.78 % 0.78 %
Jul 17 4157 Month - Jul 17 - 4157 - 0.82 % 0.82 %
Aug 17 9113 Month - Aug 17 - 9113 - 1.8 % 1.8 %
Sep 17 10727 Month - Sep 17 - 10727 - 2.12 % 2.12 %
Oct 17 14283 Month - Oct 17 - 14283 - 2.82 % 2.82 %
Nov 17 20119 Month - Nov 17 - 20119 - 3.97 % 3.97 %
Dec 17 13759 Month - Dec 17 - 13759 - 2.72 % 2.72 %
Jan 18 14891 Month - Jan 18 - 14891 - 2.94 % 2.94 %
Feb 18 12023 Month - Feb 18 - 12023 - 2.38 % 2.38 %
Mar 18 16892 Month - Mar 18 - 16892 - 3.34 % 3.34 %
Apr 18 10637 Month - Apr 18 - 10637 - 2.1 % 2.1 %
May 18 11045 Month - May 18 - 11045 - 2.18 % 2.18 %
Jun 18 8412 Month - Jun 18 - 8412 - 1.66 % 1.66 %
Jul 18 9078 Month - Jul 18 - 9078 - 1.79 % 1.79 %
Aug 18 5488 Month - Aug 18 - 5488 - 1.08 % 1.08 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 11066 Hour - 0 - 11066 - 2.19 % 2.19 %
1 7818 Hour - 1 - 7818 - 1.54 % 1.54 %
2 6392 Hour - 2 - 6392 - 1.26 % 1.26 %
3 6381 Hour - 3 - 6381 - 1.26 % 1.26 %
4 6475 Hour - 4 - 6475 - 1.28 % 1.28 %
5 6723 Hour - 5 - 6723 - 1.33 % 1.33 %
6 10588 Hour - 6 - 10588 - 2.09 % 2.09 %
7 14870 Hour - 7 - 14870 - 2.94 % 2.94 %
8 24796 Hour - 8 - 24796 - 4.9 % 4.9 %
9 33152 Hour - 9 - 33152 - 6.55 % 6.55 %
10 37974 Hour - 10 - 37974 - 7.5 % 7.5 %
11 36950 Hour - 11 - 36950 - 7.3 % 7.3 %
12 31686 Hour - 12 - 31686 - 6.26 % 6.26 %
13 35483 Hour - 13 - 35483 - 7.01 % 7.01 %
14 37805 Hour - 14 - 37805 - 7.47 % 7.47 %
15 35491 Hour - 15 - 35491 - 7.01 % 7.01 %
16 30397 Hour - 16 - 30397 - 6.01 % 6.01 %
17 21948 Hour - 17 - 21948 - 4.34 % 4.34 %
18 18169 Hour - 18 - 18169 - 3.59 % 3.59 %
19 18047 Hour - 19 - 18047 - 3.57 % 3.57 %
20 19219 Hour - 20 - 19219 - 3.8 % 3.8 %
21 19833 Hour - 21 - 19833 - 3.92 % 3.92 %
22 19250 Hour - 22 - 19250 - 3.8 % 3.8 %
23 15679 Hour - 23 - 15679 - 3.1 % 3.1 %

Most visited pages (4)

Page Amount Percentage
/projekt/startsida/statistik/ 32815 Page - /projekt/startsida/statistik/ - 32815 - 31.22 % 31.22 %
/projekt/projektmodeller/ 24646 Page - /projekt/projektmodeller/ - 24646 - 23.44 % 23.44 %
/projekt/ 23947 Page - /projekt/ - 23947 - 22.78 % 22.78 %
/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema... 23716 Page - /projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/ - 23716 - 22.56 % 22.56 %

Most seen referers (4)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 38861 Referer - https://www.google.se/ - 38861 - 47.06 % 47.06 %
http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ 19158 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ - 19158 - 23.2 % 23.2 %
http://harmonit.se/projekt 16363 Referer - http://harmonit.se/projekt - 16363 - 19.81 % 19.81 %
http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ 8200 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ - 8200 - 9.93 % 9.93 %

Most used browsers (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 160374 UserAgent - Internet Explorer - 160374 - 39.81 % 39.81 %
Chrome Chrome 109678 UserAgent - Chrome - 109678 - 27.23 % 27.23 %
iPhone iPhone 68784 UserAgent - iPhone - 68784 - 17.08 % 17.08 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 63983 UserAgent - Mozilla Firefox - 63983 - 15.88 % 15.88 %

Most used browsers versions (4)

UserAgent Amount Percentage
iPhone iPhone 68784 UserAgent - iPhone  - 68784 - 33.06 % 33.06 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 55716 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 55716 - 26.78 % 26.78 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 53333 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 53333 - 25.64 % 25.64 %
Unknown Unknown 30206 UserAgent - Unknown  - 30206 - 14.52 % 14.52 %

Most used operating systems (4)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 131088 Operating System - Windows 7 64 bit - 131088 - 40.39 % 40.39 %
Windows XP Windows XP 80408 Operating System - Windows XP - 80408 - 24.77 % 24.77 %
Mac OS X Mac OS X 61104 Operating System - Mac OS X - 61104 - 18.83 % 18.83 %
Windows NT Windows NT 51953 Operating System - Windows NT - 51953 - 16.01 % 16.01 %

Most searched keywords (4)

Keyword Amount Percentage
gantt schema 4233 Keyword - gantt schema - 4233 - 46.64 % 46.64 %
referensgrupp 2667 Keyword - referensgrupp - 2667 - 29.39 % 29.39 %
projektplatsen 1200 Keyword - projektplatsen - 1200 - 13.22 % 13.22 %
gantt schema excel 975 Keyword - gantt schema excel - 975 - 10.74 % 10.74 %

Most searched keywords today(4)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1