Personal med rätt kompetens i projektarbete

Det är ledningens uppgift att säkerställa att personer med rätt kompetens finns för att bemanna projekten. Detta gäller för samtliga funktioner i projekten, men det är speciellt viktigt när det gäller projektledarrollen.

En karriärväg för projektledare är ett sätt att attrahera, utveckla och bibehålla bra projektledare. Om organisationen har en sådan karriärväg måste man inte bli linjechef eller byta organisation för att avancera. En karriärväg kan lämpligen bestå av 3—4 steg, där varje steg innehåller krav på erfarenhet och kunskap. Karriärstegen kan också innehålla medverkan i utveckling av projektverksamheten. Karriärstegen bör också innehålla någon form av prov.

Genom att koppla sin organisations karriärväg för projektledare till en erkänd modell för certifiering av projektledare exempelvis IPMA eller PMI, då kan man jämföra nivån på sina projektledare med andra organisationer. Att ett projekt kommer att ledas av en certifierad projektledare kan användas som marknadsföringsargument för en levererande organisation.

Läs mer om certifiering.

Läs om PMI.

Läs om IPMA.

Läs mer om projektledarrollen.